La població del Ripollès no té la capacitat suficient per autosubstituir-se i tendeix a l’envelliment progressiu

29 de maig de 2012

La població total del Ripollès, entre l'any 2010 i 2011 ha disminuït en 187 persones. En el mateix període, han vingut 49 persones immigrades. És a dir, si al Ripollès no haguessin vingut més estrangers, la població hauria disminuït en 236 persones.

En els tres darrers anys es detecta una tendència progressiva cap a la disminució de la població del Ripollès:  – 1,64%. S'observa que la població de 0 a 15 anys representa el 14% del total de la població, al temps que el segment d'edat comprès entre els 65 o més, representa el 21% del total de població.

Les dades mostren, a través d'un indicador anomenat Índex d'Envelliment, que la comarca del Ripollès és la més envellida de tota la província de Girona: Si la normalitat seria 100% (neixen o vénen tants com moren o marxen), el Ripollès se situa en el 179,05%, és a dir, la població del Ripollès no sembla tenir la  capacitat suficient per autosubstituir-se i, per tant, tendeix a un progressiu envelliment.

En el conjunt de Catalunya,  durant l'any 2011, la població catalana,  ha disminuït per primera vegada des de la Guerra Civil. En concret, ha disminuït en 136.306 persones respecte a l'any 2010.

Tot i que ha crescut el nombre de naixements i s'han reduït les defuncions, s'ha produït un retorn de persones immigrades  com a conseqüència de la situació econòmica. Per altra banda, s'està produint un fenòmen nou: un nombre significatiu de població autòctona, jove i qualificada, està emigrant a altres països, a la recerca de noves oportunitats.  

Les persones immigrades contribueixen a augmentar la piràmide d'edats de Catalunya per la base, és a dir, per les  franges d'edat més joves, però la seva aportació no és suficient per compensar l'alt envelliment de la població, ja que l'edat  mitjana de la població catalana continua augmentant durant el 2011.

Compartiu-ho amb: