Els serveis socials del Ripollès desbordats davant l’augment i la complexitat de les situacions que viuen les famílies més vulnerables

2 d'octubre de 2012

Des de Serveis Socials creiem convient explicar a la ciutadania quin és l’efecte de la crisi econòmica sobre les persones i famílies més vulnerables i les dificultats que tenim els i les professionals per donar resposta a situacions insostenibles.

Dia a dia augmenten les situacions familiars que tenen greus dificultats socioeconòmiques degut a que els ingressos econòmics són insuficients o nuls. El nombre de famílies i/o persones  beneficiàries d’aliments augmenta cada mes.

Les famílies ens manifesten les dificultats per pagar els subministraments i els lloguers dels habitatges. Ja tenim algunes famílies que viuen sense llum, i també famílies que viuen amuntegades a casa d’altres familiars, veïns o amics atès que han estat desnonades. Tenim constància de famílies amb fills que han tornat a viure amb els pares i els ingressos són únicament les pensions de jubilació d’aquests

L’inici del curs escolar ha augmentat la pressió sobre les famílies, que són incapaces de fer front a les despeses de material, llibres, equipament informàtic… Per aquest motiu, tenim nens que no tenen el material i els llibres necessaris per començar el curs escolar, malgrat els esforços de les famílies i algunes escoles i associacions de pares i mares.

Davant l’augment de persones i/o famílies que necessiten ajuda i sobretot l’augment de la complexitat de les situacions econòmiques familiars, els Serveis Socials sempre ens hem sentit responsables de donar una resposta. Actualment ens sentim impotents davant d’algunes situacions, ja que els recursos es redueixen. És el cas de la Renda Mínima d’Inserció, que consisteix en facilitar uns ingressos regulars mínims a aquelles famílies que en disposen. En aquests moments tenim 66 famílies que resten, des de fa mesos i en algun cas més d’un any, a l’espera d’una resposta a la seva sol·licitud.

Els Serveis Socials ens veiem obligats a administrar les ajudes i prioritzar aquelles persones o famílies que es troben en situacions més greus fet que implica dir “NO” a demandes d’ajuda que en altres moments havien rebut resposta positiva. Cal destacar, la comprensió d’algunes persones i/o famílies, malgrat les seves necessitats.

Compartiu-ho amb: