Avís de l’Oficina del Consumidor als clients de Catalunya Caixa amb participacions preferents

18 d'octubre de 2012

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor es fa ressò de l'avís de l'Agència Catalana del Consum sobre participacions preferents. L'Agència informa als clients de Catalunya Caixa que hagin contractat "Participacions Preferents" i "Deute Subordinat Perpetu" que Catalunya Caixa no està adherida al sistema arbitral de consum però hi ha el compromís amb l'Agència Catalana del Consum d'estudiar cas per cas per determinar els casos en que accepta l'arbitratge de consum tenint en compte les circumstàncies personals i la forma en què es va fer el contracte. Més informació

Compartiu-ho amb: