El Consell Comarcal participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

16 de novembre de 2012

El Consell Comarcal del Ripollès participa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2012 del 17 al 25 de novembre, un esdeveniment europeu que s'organitza a 34 regions en el marc del programa Life+ i amb el suport de la Comissió Europea. Hi participen escoles, associacions, empreses i administracions amb activitats de comunicació i sensibilització.

La setmana és un moment òptim per reflexionar sobre els hàbits de consum i producció de cara a reduir la prevenció de residus i per prendre consciència del paper que la prevenció de residus en el canvi climàtic. La Setmana posa l'accent en quatre grans àmbits: prevenció de residus, malbaratament alimentari, foment de la reutilització i reparació i prevenció de l'excés d'envasos.

Des del Consell Comarcal del Ripollès volem recordar que el millor residu és aquell que no es produeix. Fer la correcta separació, adoptar hàbits de compra per minimitzar residus o allargar la vida dels productes són algunes de les accions que cal fer. Reduir és un benefici pel medi ambient i per la nostra butxaca.

Per això recordem i recomanem a la població que utilitzi les eines al seu abast per minimitzar la producció de residus:

. Fem la correcta separació de residus perquè puguem fer una òptima recollida selectiva. Podem fer ús del material que reparteix el Consell Comarcal del Ripollès per habitatges, entre grans generadors i comerços per facilitar la correcta separació de residus i minimitzar la fracció resta o rebuig.

 

. Utilitzem les deixalleries: les tres comarcals (Camprodon, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses) o les mòbils que s'acosten als altres 16 municipis del Ripollès.

 

 

. No abandonem els trastos vells, els voluminosos, ni la runa al bell mig del carrer ni al costat o dins del contenidor i utilitzem el servei de recollida de trastos i el de recollida i tractament de runa.

 

. Eduquem en prevenció de residus des de ben petits. El Consell Comarcal realitza un programa anual de visites i tallers a les instal·lacions de tractament de residus i aigua de l'ens comarcal. El 2012 uns 760 alumnes el Ripollès han participat en aquestes activitats, desenvolupades durant els mesos de març i abril.

 

Jocs digitals:

Posa a prova els teus coneixements en prevenció de residus i el teu grau de compromís ambiental amb el Residuòmetre o amb Missió possible REDUIR RESIDUS!

 

Més informació: www.ewwr.eu o www.arc.cat/setmanaprevencio

Compartiu-ho amb: