41 noves situacions de violència de gènere al Ripollès durant el 2012

23 de novembre de 2012

Des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consorci de Benestar Social del Ripollès i per commemorar el 25 de novembre es vol posar de relleu l’impacte de la violència masclista en els nens i nenes. Aquest any (fins a l'octubre) el SIAD ha atès 111 persones, de les quals 41 són casos nous respecte a l'any 2011.

La relació violència i menors és una preocupació recent que emergeix de la constatació per part  dels i les professionals que no només els afecta la violència directa, sinó el fet de viure en un context de violència o ser testimoni de les agressions d’un home a una dona, normalment la mare, fet que greus conseqüències per a la salut mental dels infants i pot alterar greument el seu desenvolupament.

Hem de partir de la manca de reconeixement que aquests infants i adolescents han patit durant molt de temps com a víctimes directes de la violència masclista, i que això ha fet que s’invisibilitzin i s’hagin registrat molt poques dades sobre els infants que conviuen amb la violència masclista. Actualment s’està parlant de xifres aproximades de 26.000 nens i nenes afectats, tant de manera directa i indirecta a tot Catalunya, xifres recollides per diferents ONG’s que treballen per donar assistència a nens i nenes víctimes de violència masclista.

Durant aquest any 2012 i fins a l’octubre, al SIAD s’han atès un total de 111 persones, de les quals 41 són situacions noves. D’aquestes noves situacions, per sexes, s’observa que el 97,56% són dones i el 2,44% homes. Segons la procedència, el 14,5% són persones immigrades i el 85,5% són persones nascudes a Catalunya.

El 88% de les noves situacions ateses correspon a persones adultes, mentre que el 12% són menors, fills i filles de les dones sotmeses a maltractaments diversos: el 4,87% són per causes econòmiques, el 9,75% han estat de tipus sexual, el 34,14% per maltractament tant físic com psicològic i el 46,34% ha estat per assetjament psicològic.

Aquest 12% de menors atesos fan referència a 5 nens i nenes víctimes directes de violència masclista d’un total de 47 fills i filles de totes les dones ateses de nou durant aquest 2012. Es desconeix la incidència de violència masclista en les seves vides, però el que sí que és segur és que son víctimes directes de la mateixa i, per aquest motiu, són susceptibles d’estar patint greus conseqüències per la seva salut mental que poden alterar greument el seu desenvolupament.

Des d’aquest punt de vista, hem de fer un esforç tots i totes plegades, institucions públiques, privades, ONG’s, professionals i població general per visibilitzar aquests infants per tal d’oferir-los espais de seguretat, recolzament i afecte i ajudar-los a trencar amb el cercle viciós de la violència.

 

Veure més dades i la notícia completa al web del Consorci de Benestar Social del Ripollès 

MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

 

Compartiu-ho amb: