Primers laudes favorables sobre participacions preferents

27 de novembre de 2012

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Ripollès (OCIC) informa que la Junta Arbitral de Consum ha dictat els primers laudes favorables a consumidors en el tema de participacions preferents. Els 12 primers laudes que s’han dictat són favorables als reclamants, als quals Catalunya Caixa està obligada a retornar-los el 100% del capital invertit. L'OCIC constància que des del Ripollès s'han presentat i acceptat tres sol·licituds d'arbitratge a Catalunya Caixa, malgrat que es coneixement d'altres casos els quals encara no han rebut l'acceptació. Més informació

Compartiu-ho amb: