El Consorci de Benestar Social enegega el projecte Veritat o Mentida per tractar rumors discriminatoris

29 de novembre de 2012

Per tal de sensibilitzar la ciutadania mitjançant informació objectiva i contrastada, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Ripoll i de Ripoll 60 ha engegat, durant el 2012, el projecte Veritat o Mentida. El projecte estructura diferents campanyes de sensibilització per oferir arguments sòlids per aturar l’efecte “viral” de determinats rumors i tractes discriminatoris vers col·lectius estereotipats per la mateixa ciutadania, com pot ser la població immigrada.

Ambdues entitats treballen amb i per a tota la ciutadania: gent gran, infància i adolescència, família, dones, col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social, persones immigrades, associacions i entitats, amb persones que tenen alguna discapacitat, etc. Alguns d’aquests col·lectius sovint són objecte d’un tracte discriminatori per part de la pròpia ciutadania. Aquesta discriminació es tradueix en prejudicis, rumors i actituds negatives en el tracte com ara el masclisme, la xenofòbia

Cada campanya del Veritat o Mentida s’estructura en 3 fases. La primera és una etapa molt participativa en la qual es convoquen comissions de treball per diferents àmbits amb l’objectiu de recollir els rumors relacionats amb la població immigrada. La segona fase, analitza els resultats obtinguts i cerca material que verifiqui o desmenteixi els rumors més arrelats al territori. I finalment, la tercera fase consisteix a organitzar la campanya comunicativa que involucri de nou totes les comissions de treball així com altres agents socials, amb la voluntat de sensibilitzar el màxim nombre de gent possible.

Durant aquest 2012, s’ha realitzat una primera fase amb diferents comissions de treball, tant amb professionals com amb associacions, per tal d’esbrinar quins rumors circulen en relació a la immigració en els àmbits de la salut, educació, social, comercial, juvenil i cultural.

Àmbit

Núm. sessions

Núm. participants

% participació respecte dels convocats

Social

6

45

104%

Educatiu

2

16

71%

Juvenil i Cultural

2

8

51%

Salut

1

3

23%

Comerç

1

11

23%

 

Del total de rumors que han sorgit a les diferents comissions de treball, el 68% són rumors repetits. Aquest fet és significatiu, ja que demostra que la majoria de rumors coincideixen entre totes les persones que han participat a les diferents comissions de treball. Els 5 rumors més repetits són:

 

1. Es queden totes les ajudes

2. No es volen integrar

3. Els àrabs maltracten les dones

4. Delinqueixen per guanyar-se la vida

5. Ens roben la feina

 

A part dels rumors negatius, també n’han sortit de positius associats a la immigració. Els més repetits són:

 

1. Emigren buscant una vida millor

2. Abusen d’ells

3. No s’integren perquè no els deixem

4. Tenen més dificultats per trobar feina que nosaltres

5. Es queden les feines que nosaltres no volem

 

Un cop finalitzada aquesta primera etapa de recollida de rumors, des del projecte Veritat o Mentida s’analitzarà la veracitat o no de la informació que circula i, de cara al 2013, s’iniciarà una campanya de difusió i sensibilització de tota la ciutadania sobre els resultats aconseguits.

Compartiu-ho amb: