Avís als clients de Bankia que tinguin participacions preferents