El Consell Comarcal aprova el pressupost per al 2014 amb una partida extra destinada a ajuts de menjadors

20 de novembre de 2013

Tal com estava previst, el ple del Consell Comarcal del Ripollès que va tenir lloc ahir al vespre va aprovar el pressupost per al 2014 per unanimitat dels tres grups polítics amb representació a l’ens (CiU, PSC i ERC).

Es tracta d’un pressupost de 7.652.400 euros, quantitat molt similar a la de l’exercici del 2013, 7.523.000 euros. Segons Marc Prat, conseller comarcal d’Hisenda i Règim Interior, en destaca l’equilibri entre ingressos i despeses i la disminució del capítol de personal per la transferència del Servei d’Assistència Tècnica de secretaria i intervenció a XALOC, l’augment del capítol d’inversions reals per a la creació d’una planta de transferència d’envasos que tindrà un cost de 160.000 euros i la reserva d’una partida en el capítol de béns i serveis per al futur concurs per a la recollida i tractament dels residus al Ripollès que s’ha de fer properament.

El principal motiu d’acord dels tres grups polítics ha estat la destinació d’una partida extra per al reforç de les polítiques socials del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Un total de 32.500 euros que, finalment, es quedaran al Consell Comarcal. I és que des del Consorci s’ha vist necessari destinar aquesta partida a ajuts de menjador escolar i aquests són gestionats des del mateix Consell.

Precisament el ple d’ahir va aprovar l’obertura d’una nova convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a alumnat de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria per al curs 2013-2014. De les 209 sol·licitud d’ajuts rebudes en una primera fase, se n’han atorgat 104, se n’han denegat 61 i en resten 44 pendents de resoldre. La nova convocatòria, a la qual es destinaran els 32.500 euros de la partida extra més els 8.200 euros que han restat de la primera convocatòria, podrà resoldre les sol·licituds pendents més les que es presentin de nou.

Cal dir que el Consell Comarcal segueix els criteris marcats pel Departament d’Ensenyament a l’hora d’atorgar els ajuts, és a dir, que la beca es dóna als alumnes que la seva renda familiar no superi l’índex IRSC (l’índex de renda de suficiència de Catalunya). Al Ripollès, de moment, ningú que no hi arribi se n’ha quedat fora.

El Ple del Consell també va parlar del deute que la Generalitat amb l’ens, que puja a 1.305.000 euros, i de la conseqüència d’haver d’anar “tirant de romanent de tresoreria existent gràcies a la impecable gestió d’aquest ens”. Marc Prat va afegir que el compromís verbal de la Generalitat de rebre entre un 35 i un 40% d’aquest deute abans d’acabar l’any i la resta entre gener i febrer. “Si no és així, patirem per poder fer front a pagaments de proveïdors ens els propers mesos”.

Compartiu-ho amb: