Comunicat del President sobre canvis estratègics en la política comarcal

18 de desembre de 2013

L’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès, encapçalat pel president, Miquel Rovira i Comas, comunica que ha consensuat canvis estratègics en la política comarcal encaminats a potenciar la unitat dels dinou municipis que conformen el Ripollès.

La conversió del Consorci Ripollès Desenvolupament en una Agència algutinadora de totes les inciatives público-privades en matèria de dinamització econòmica de la comarca, actualment en tràmit, fa que hi hagi d’haver una coordinació imprescindible entre el Consell Comarcal del Ripollès, la pròpia Agència i els ajuntaments.

El Consell Comarcal del Ripollès serà el principal soci de l’Agència, com ja ho és actualment del Consorci, i això fa que hagi de tenir un pes i una tutela específica en el sí d’aquesta nova composició que ha d’ajudar a tirar endavant la comarca.

La gerència del Consell, per tant, esdevé una peça clau de coordinació tècnica entre les polítiques dels dos ens. L’actual gerent, Raül Morales i Vergés, entenent la nova situació, ha decidit deixar el seu càrrec. Tal com marca el procediment, el president elevarà al Ple una proposta de nomenament de la persona que ocuparà aquest càrrec a partir d’ara.

El divendres dia 20 de desembre el Consell Comarcal del Ripollès celebrarà Ple extraordinari a les 20.00h, en el transcurs del qual es donarà a conèixer la persona que ocuparà la gerència del Consell Comarcal del Ripollès i la reestructuració organitzativa a nivell tècnic de l’ens comarcal.

President i equip de govern agraeixen la tasca exercida pel gerent, amb més de vint anys de dedicació a la institució en aquest càrrec.

Compartiu-ho amb: