La regulació de la temporada de bolets no s’estendrà a tota la comarca la temporada que ve

21 de maig de 2014

La proposta de prova pilot de regulació de la caça de bolets als boscos propietat de la Generalitat del Ripollès finalment no es farà extensiva a la resta de boscos de la comarca de cara a la propera temporada. Així ho va explicar ahir el president del Consell Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira, al final del ple de la corporació.

Després de tres trobades entre diferents actors del territori com ajuntaments, partits polítics, propietaris forestals, consorcis, ens turístics, ramaders, restauradors, etc., Generalitat i territori han vist que fer una regulació als boscos de tota la comarca de cara a la temporada que ve és precipitat. Han considerat que cal un treball més acurat sobre el terreny i un diàleg més extens amb tots els agents implicats.

El departament de Medi Natural de la Generalitat i Forestal Catalana que tiraran endavant el seu anunci inicial i faran una primera prova pilot en una zona d’unes 8.000 hectàrees de la seva propietat, que es troben bàsicament els municipis de Setcases i Molló. Generalitat i municipis han d’acabar de fixar els termes de la regulació que, en tot cas, serà beneficiosa pel territori. Miquel Rovira va recordar que “no es tracta de recaptar diners gràcies als bolets, sinó de regular de manera general l’accés al medi natural per preservar-lo i poder-lo gaudir amb màxima qualitat”.

L’alcalde de Molló, Josep Coma, va dir que “els diners recollits, que no seran gaires, revertiran al territori amb recuperació de pastures, construcció d’abeuradors, manteniment de camins, foment del territori com a destí micològic… i per això des del territori creiem que la mesura serà positiva. Ara cal acabar de definir com s’aplica”.

Paral·lelament a l’aplicació de la prova pilot, es formalitzarà una comissió de treball per preparar el desplegament de la mesura a la resta de la comarca de cara a properes temporades.

 

Nou concurs de recollida i tractament de residus al Ripollès

L’equip de govern també va informar que està finalitzant la pròrroga de l’actual concessió de recollida i tractament de residus i que el Consell està acabant de definir les bases de la nova concessió, que serà a 10 anys vista. Per això està visitant experiències en altres territoris, com és el cas del Pallars Sobirà.

El conseller comarcal de Territori i Sostenibilitat, Joan Manso, va informar que el nou model passarà per la construcció d’una planta de transferència, que permetrà optimitzar recursos, i per una adaptació a les necessitats de cada municipi, que apostaran per diferents models, des de compactadors i compostadors fins al porta a porta.

 

Ple de tràmit

Aquestes van ser les informacions més destacades d’un ple de tràmit que va donar compte de l’estat d’execució del pressupost i del compliment de l’estabilitat pressupostària del primer trimestre del 2014, amb resultats favorables, i va aprovar la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora dels permisos d’abocament d’aigües residuals i de la prestació del servei de menjador escolar.

Es va deixar sobre la taula l’aprovació de les bases dels ajuts individuals de desplaçament per poder ajustar més la fòrmula que els regula i permetre un accés òptim per tots els alumnes de la comarca.

Compartiu-ho amb: