El Ripollès demana a Ensenyament la gratuïtat del desplaçament dels alumnes del mateix municipi on hi ha el centre escolar que viuen lluny de l’escola

4 de juny de 2014

Els alcaldes i alcaldesses del Ripollès han aprovat per unanimitat una moció per sol·licitar al departament d’Ensenyament la gratuïtat del desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on està ubicat el centre escolar. La moció es va passar ahir al Consell d’Alcaldes a instància del Consell Comarcal del Ripollès i amb les aportacions de tots els partits polítics amb representació a l’ens. Ara s’enviarà a tots els ajuntaments del Ripollès, als consells comarcals de la demarcació i a les altres comarques de muntanya perquè hi donin suport.

De manera unànime el Ripollès demana l’equiparació del tractament, pel que fa al desplaçament, entre l’alumne resident fora del municipi on està ubicat el centre escolar i el que, resident al mateix municipi, el domicili a una distància considerable de l’escola, que en alguns casos pot arribar a superar els 15 quilòmetres. Molts d’aquests desplaçaments, a més, s’han de fer per camins rurals i no s’hi pot posar transport escolar col·lectiu. Casos que es donen sovint en comarques de muntanya. Al Ripollès, és el cas d’alumnes de nuclis com Beget, Salarsa o Rocabruna, del municipi de Camprodon; de Bruguera, del municipi de Ribes de Freser, o de cases rurals diseminades, com per exemple, de Vallfogona de Ripollès.

Fins ara, si el Departament d’Ensenyament només garantia la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat que resideix en un municipi diferent, es produïa una equiparació amb aquests altres alumnes en base al reconeixement d’un greuge comparatiu. No obstant això, l’actual conjuntura econòmica ha fet que la normativa s’apliqui amb un rigor que no deixa cap marge a les famílies i, de cara al curs següent, hauran de suportar aquesta despesa a la qual hauran de sumar la del servei de menjador ja que aquests alumnes, per la distància, no tornen a casa a dinar.

Es pot arribar a donar la situació que una família de quatre membres i amb dos fills escolaritzats, entre menjador i transport, hagi de gastar un 25% de la seva renda (prenent com a base una renda mensual bruta de 1.175,12 euros i el cost mensual de 291,38 euros entre els dos serveis). Si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament (1,5 euros al dia), la despesa suposaria un 20% d’aquesta renda.

Fa temps que des de diferents administracions, bàsicament ajuntaments i Consell Comarcal, s’està parlant amb Ensenyament i també amb Diputació per trobar una solució per compensar aquest greuge. De moment, sense cap resposta favorable. D’aquí ve que el Consell hagi decidit formalitzar la queixa amb aquesta moció.

Alcaldes, com el de Camprodon, han agraït el gest i el fet que la comarca vagi tota a una en temes que, com aquest, afecten directament el benestar dels ciutadans.

Consultar la moció aprovada

Compartiu-ho amb: