La Diputació de Girona destinarà 288.000 euros al Consell Comarcal del Ripollès

10 de juliol de 2014

La Diputació de Girona ja ha fet públics els ajuts que atorgarà als consells comarcal gironins durant aquesta anualitat. Una ajuts que arriben anualment i que, pel que fa al Consell Comarcal del Ripollès, són similars a les anteriors anualitats. Al Consell li correspondran 288.596,21 euros, la majoria dels quals aniran destinats a assistència i cooperació als municipis i dues partides que aniran per acció social (al Consorci de Benestar Social del Ripollès) i promoció econòmica (al Consorci Ripollès Desenvolupament).

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat destinar 3.387.274 € als 8 consells comarcals gironins per tal que els puguin invertir en assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, així com realitzar actuacions en matèria de salut pública (com ara recollida d'animals domèstics, fonts d'aigua naturals, etc.), acció social, promoció econòmica i transport escolar. Dins el primer trimestre del 2015, els consells comarcals hauran de lliurar a la Diputació una memòria en la qual quedi justificada la inversió realitzada.

Pel que fa al Consell Comarcal del Ripollès, l'ajut serà de 288.596,21 €, que anirà destinat a:

Assistència i cooperació als municipis: Conveni amb el Consell Comarcal: 267.646,21 €, dels quals 11.793,67 € es destinaran al finançament del transport escolar no obligatori per al curs 2013-2014, en el marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Acció social: Programes d'acció social, 16.250 €, que es destinaran al finançament del programa «Servei de centres oberts al Ripollès: recurs socioeducatiu destinat a infants i famílies».

Promoció econòmica: Ajuts a consells comarcals membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) per a accions i projectes de promoció econòmica destinats a:
– Adhesió a la XSLPE, 2.000 €.
– Creació i consolidació empresarial igual o equivalent al «Catalunya Emprèn»: 1.000 €.
– Gestió o titularitat del servei d'allotjament empresarial temporal (vivers d'empreses) 1.000 €.
– Servei de «Feina en Xarxa», mitjançant un conveni amb la Diputació de Girona, 700 €.
 

És una informació extreta de la Diputació de Girona. Llegiu la nota de premsa

Compartiu-ho amb: