El Consell Comarcal del Ripollès celebra el penúltim Ple del mandat

19 de març de 2015

El Ple va començar amb la presa de possessió de Paquita Pastoret, alcaldessa de Vilallonga de Ter, com a nova consellera comarcal en substitució de Marc Grifell que, recordem, va deixar el càrrec fa unes setmanes per motius personals.

Entre altres es va donar compte del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la liquidació del pressupost del 2014, que tot i les tensions de tresoreria provocades, principalment, pel deute que la Generalitat amb el Consell, s’ha pogut tancar en positiu. En aquest punt Enric Pérez, portaveu del grup del PSC, va lamentar precisament que la Generalitat encara no s’hagués posat al corrent en el pagaments que deu al Consell, ja que aquest fet condiciona i limita la gestió de l’ens comarcal. Per la seva banda el president Miquel Rovira va aclarir a Pérez que des del Consell no s’ha deixat mai de reclamar aquests recursos i així continuarà fins a solucionar aquesta situació.

També es va aprovar l’expedient per demanar crèdits extraordinaris, finançats amb el romanent de tresoreria, amb el que s’espera realitzar estudis sobre la implantació de la fibra òptica a la comarca o ampliar els recursos dedicats a donar resposta a possibles demandes socials.

D’altra banda es va informar al Ple que des del dia 2 de març el Consell Comarcal fa la gestió directa del refugi d’animals del Ripollès i s’encarrega alhora de la recollida de gossos abandonats. En aquest nou escenari es va explicar la signatura d’un conveni de col·laboració amb una associació animalista i la utilització d’aquesta instal·lació per fomentar el respecte pels animals i el vessant terapèutic. En aquest punt Enric Pérez va manifestar que segurament hagués estat millor que el Consell hagués assumit aquesta gestió abans de realitzar el darrer concurs i potser d’aquesta manera s’haguessin evitat els dèficits de gestió que van portar a la rescissió del contracte amb l’empresa adjudicatària. De tota manera Pérez va celebrar que finalment s’hagués optat per aquesta via amb l’objectiu de potenciar i donar estabilitat a aquest servei.

En matèria d’ensenyament es va informar de l’obertura dels ajuts individuals de desplaçament i de menjador adreçats als alumnes d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil del Ripollès pel curs 2015-2016. 

Per acabar cal destacar el suport unànime al Pacte d’Estat per a la Infància. De nou Enric Pérez va intervenir per demanar al Consell que dediqui el màxim de recursos possibles a joves i adolescents amb risc d’exclusió social. En aquest cas va estar Josep Coma, portaveu de l’equip de govern, qui va respondre que estan molt pendents d’aquesta qüestió i ara mateix no hi ha cap cas detectat de situació extrema i que, si així fos, s’actuaria ràpidament.

Por últim destaquem que tots els punts del ple es van aprovar amb la unanimitat de tots els grups.

Compartiu-ho amb: