El 19×19 repassa els trets més destacats de la gestió comarcal dels darrers 4 anys