Convergència i Unió (CiU) i Moviment d’Esquerres (MES) pacten governar junts el Consell Comarcal del Ripollès

4 de setembre de 2015

Arran de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015, la composició del Consell  Comarcal del Ripollès ha quedat integrada per 10 consellers de CiU, 5 d’ERC, 2 de MES, 1 del PSC i 1 de la CUP.

El Ple de l’ens comarcal celebrat el 15 de juliol de 2015, va escollir al candidat de CiU, Joan Manso i Bosoms, nou president del Consell Comarcal del Ripollès, que en el seu discurs va “estendre la a la resta de grups polítics comarcals de manera que aquest treball tingui els millors fruits possibles per a la comarca i pels seus ciutadans”.

Fruit d’aquesta voluntat de col·laboració, el grup comarcal de Convergència i Unió ha mantingut reunions amb  tots els grups amb representació al Consell Comarcal del Ripollès, amb l’únic desig de constituir un govern transversal, amb diferents sensibilitats representades, però amb un objectiu clar: seguir millorant els serveis que per la via de la cooperació es presten als diferents municipis i ciutadans de la comarca

Després d’una primera ronda de negociacions amb totes les formacions, s’ha assolit un consens amb el grup de Moviment d’Esquerres (MES), que ha decidit participar activament en la tasca de govern de l’ens i al costat dels 10 consellers comarcals de CiU. Així doncs, i segons els pacte signat per ambdues formacions, el govern comarcal estarà composat per 12 membres (10 de CiU i 2 de MES), i quedarà organitzat en cinc grans àrees: a) Presidència, Règim Intern i Hisenda; b) Territori i Sostenibilitat; c) Promoció Econòmica i Desenvolupament Comarcal; d) Serveis a les Persones; i e) Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres i Modernització de l’Administració.

El pacte de govern defineix el règim organitzatiu i les principals línies estratègiques de les polítiques comarcals per aquest mandat 2015-2019. A més, el text recull la profunda convicció municipalista de les dues formacions i la voluntat de seguir treballant per tal que el Consell Comarcal del Ripollès esdevingui una institució al servei únic i inequívoc dels seus 19 municipis. Per això, el pacte insisteix en potenciar el Consell d’Alcaldes com a ens de participació activa dels 19 alcaldes i alcaldesses en la presa de decisions comarcals, la priorització del perfil gestor de la institució per tal de vertebrar una cartera de serveis als ajuntaments en el marc de la cooperació municipal que l’ens té atribuït, i la de situar al centre de les polítiques públiques del Consell Comarcal la millora dels serveis en benefici dels municipis i de les persones

Compartiu-ho amb: