El Consell Comarcal reforma l’organització de l’Ens per situar el Consell d’Alcaldes i la cooperació municipal al centre de l’acció política

8 de setembre de 2015

Avui dimarts dia 8 de setembre ha tingut lloc al Consell Comarcal el ple d’organització del mandat en que el nou govern ha aprovat les diferents propostes encarades a conformar i determinar el funcionament de la institució pels propers quatre anys. Un funcionament que d’acord amb la voluntat del President girarà activament entorn de la cooperació municipal i del Consell d’Alcaldes com a organisme coordinar de les polítiques públiques comarcals que s’acordin desenvolupar.

En aquest Ple s’han nomenat els responsables de les diferents àrees que composen l’ens comarcal. Com ja foren informats Convergència i Unió va assolir un acord de govern amb la formació Moviment d’Esquerres (MES), en el que aquest va decidir participar activament en la tasca de govern de l’ens, al costat dels 10 consellers comarcals de Convergència i Unió.

A aquest efecte, i d’acord amb el pacte subscrit per ambdues formacions s’han nomenat com a vicepresidents de l’ens per aquest ordre els senyors Eudald Picas i Mitjavila (vicepresident primer i cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat), Miquel Rovira i Comas (vicepresident segon i cap de l’àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Comarcal), Immaculada Constans i Ruiz (vicepresidenta tercera i cap de l’àrea d’atenció a les persones) i Josep Coma  Guitart (vicepresident quart i cap de l’àrea de Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació Territorial).

Completen la composició del govern del Consell Comarcal les encomanes de gestió efectuades pel president als senyors Eudald Picas i Mitjavila (coordinador de l’àrea de Territori i Sostenibilitat i Conseler delegat de l’àrea de Residus, Transports, Mobilitat i Habitatge), Immaculada Constans i Ruiz (coordinadora de de l’àrea de Serveis a les persones i consellera delegada de la subàrea de Benestar Social), Joan Albamonte i Ventayol (conseller delegat de la subàrea d’intervenció ambiental i sanejament), Enric Gràcia i Barba (conseller delegat de la subàrea de Medi Natural), Josep Estragués i Bonada, (conseller delegat de la subàrea de Cultura, Salut i Consum), Dolors Cambras i Saqués (consellera delegada de la subàrea d’Ensenyament i Escola Comarcal de Música), Mònica Bonsoms i Pastoret, (consellera delegada de la subàrea de Joventut), Jordi Caparrós i Marcè (conseller delegat de la subàrea d’Esports) i Lluís López i Lafuente, (conseller delegat de la subàrea de Pressupost, Contractació i Patrimoni).

El president Joan Manso ha anunciat “la revisió completa del Reglament del Consell d’Alcaldes per tal que esdevingui uns ens primordial en la nova gestió de govern encarada a fer partícips actius als alcaldes de l’esdevenir de la comarca”. En aquest sentit el consell d’alcaldes celebrarà sessions amb caràcter bimensual, no trimestral com fins ara i serà presidit per un alcalde escollit entre els seus membres, i no pel president del Consell com succeïa fins ara. Com ha afirmat el president Joan Manso, “amb aquesta proposta el Consell pretén situar a la cúspide de la seva tasca política la cooperació municipal i el suport als 19 municipis que conformen la comarca”.

Els portaveus del grups comarcals integrants del govern Josep Coma i Jordi Caparrós han volgut ressaltar “la vocació municipalista d’aquest inici i les ganes amb les que inicien aquest projecte comú que pretén cercar la cooperació entre organismes, per la via de la millora de la prestació dels serveis públics als municipis i a les persones”.

Compartiu-ho amb: