El Consell Comarcal presentarà, el proper 24 de maig, el nou Pla Estratègic per a l’atorgament de subvencions que reforçarà el suport a entitats i la cooperació municipal

17 de maig de 2016

El proper 24 de maig a les 17h està previst que es presenti, a la sala de plens del Consell, en un acte obert a tothom, el nou pla estratègic per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès (publicades en el Butlletí oficial de la província de Girona número 88, de 9 de maig de 2016).

 

Aquestes bases preveuen l'atorgament d'ajudes econòmiques a través de diverses línies:

 

        Línia A) Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una finalitat pública comarcal:

 

          ·A.1 Activitats culturals, festives o de caràcter socialque es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca o que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

 · A.2 Activitats esportivesque es desenvolupin com a mínim en dos municipis de la comarca o que es desenvolupin en un únic municipi, però amb participació d’entitats, agents o associacions de més d’un municipi de la comarca.

        · A.3 Edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal que tinguin el suport de com a mínim dos ajuntaments de la comarca.

 

                  Línia B) Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. Aquesta línia pretén col·laborar en la implementació de cursets d’esquí dins de la comarca del Ripollès, i està destinada a les associacions de pares i mares d’alumnes o els centres educatius de la comarca del Ripollès.

 

Durant l’acte es farà difusió de les bases i de les ajudes en matèria d'Ensenyament i Cooperació Municipal per aquest any 2016.

Compartiu-ho amb: