El Consell Comarcal segueix endavant amb el nou servei de recollida de residus i accepta la renúncia de Camprodon

20 de setembre de 2016

El Consell Comarcal del Ripollès continua endavant amb els tràmits iniciats al darrer Consell d’Alcaldes per garantir el servei als divuit municipis que confien la competència a l’ens de cooperació municipal un cop acabi el contracte actual.Així, el ple ha acceptat formalment la decisió del consistori camprodoníde revocar la delegació de les competències en matèria de recollida, transport, valoració, disposició i rebuig dels residus sòlids, del servei de deixalleria i de la recollida de vidre, paper i cartró.

A la sessió també s’ha donat compte de l’aprovació del nou expedient de contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals dels altres divuit municipis ripollesos mitjançant procediment obert, harmonitzat i amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.

El diàleg amb l’Ajuntament de Camprodon s’ha mantingut obert fins l’últim moment amb la voluntat de satisfer les seves expectatives de servei. I és que, segons expressava el president Joan Manso al darrer Consell d’Alcaldes, la prioritat del Consell Comarcal del Ripollès és donar a cada municipi el servei que més s'adapti a les seves necessitats. Igual que la resta de municipis, Camprodon ha tingut delegada la competència de recollida de residus al Consell Comarcal des de l’any 1998.

Dimarts passat, el consell d’alcaldes aprovava per catorze vots a favor i tres abstencions el nou plec de bases del servei de recollida de residus per a tots els municipis de la comarca menys Camprodon. Cal recordar que, el juliol passat, el Consell Comarcal ja havia iniciat el procediment per adjudicar el servei, que es va haver de suspendre tal com estipula la llei atès que la sortida de Camprodon suposava més del 10 % del preu global del contracte.

La nova contractació de la recollida de residus preveu la prestació del servei a tots els municipis de la comarca menys Camprodon mitjançant cinc models de recollida amb la voluntat d'adaptar-se a les necessitats manifestades des de cada ajuntament: compactadores, porta a porta, càrrega bilateral, càrrega posterior i d’iglús. Tot plegat amb l’objectiu de mantenir el compromís amb els ajuntaments que confien les seves competències al Consell Comarcal i prestar un servei que millori la qualitat de vida dels habitants del Ripollès.

Compartiu-ho amb: