El Consell Comarcal del Ripollès i l’Obra Social de “la Caixa” sumen esforços en benefici dels infants en situació de risc

27 de setembre de 2016

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, i el director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Carles Juanola, han signat un conveni per cobrir les necessitats bàsiques, tant vitals com en matèria d’educació, dels infants en situació de risc. L’acord consisteix l’aportació per part de l’Obra Social “la Caixa” de 5.000 euros, que al seu torn l’ens de cooperació municipal destinarà al Consorci de Benestar Social del Ripollès. Serà aquest organisme participat pel Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya qui aportarà tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa derivat d’aquest conveni.

    

 

Joan Manso ha agraït la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa” i ha fet èmfasi en l’exercici de responsabilitat per part de les administracions públiques per evitar que les persones més afectades per la crisi es quedin enrere. De la seva banda, Carles Juanola ha recordat que hi ha moltes persones en una situació de risc d’exclusió social que es pot cronificar. Per això, detalla que aquest conveni busca cobrir les necessitats més bàsiques dels infants i adolescents de la comarca que no tenen garantit un àpat nutritiu diari.

La rúbrica d’aquest acord respon a la vocació del Consell Comarcal del Ripollès gestionar els serveis socials d’atenció primària en conveni amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Això implica detectar i resoldre aquells casos en què, per motius econòmics o socials, no estan garantides les necessitats alimentàries bàsiques dels infants i adolescents. Així mateix, la Fundació Bancària “la Caixa” entre els seus objectius col·laborar amb les institucions del país per cobrir les necessitats de la societat mitjançant obres benèfiques i socials.

 
Compartiu-ho amb: