El Consell Comarcal del Ripollès ofereix pràctiques remunerades a joves amb estudis qualificats

21 d'octubre de 2016

Amb la finalitat de contribuir a la formació i a la inserció laboral dels joves del Ripollès que busquen una primera experiència professional al mateix territori, el Consell Comarcal del Ripollès obre un procés de selecció per a cobrir cinc places en modalitat de pràctiques remunerades dins la corporació. L’oferta, circumscrita dins del programa Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, es dirigeix a aquelles persones entre 18 i 29 anys que hagin acabat els estudis i estiguin en situació de desocupació. En concret, es busquen titulats en arquitectura, estudis superiors en l’àmbit social, enginyers i també administratius amb el cicle formatiu de gran mitjà o de grau superior.

La durada del contracte serà de sis mesos sense possibilitat de pròrroga amb un període de prova de quinze dies, i amb feina a jornada completa. La remuneració es correspondrà, com a mínim, al 60 % del salari fixat per als treballadors equivalents integrats la plantilla del Consell Comarcal del Ripollès. Les tasques a dur a terme correspondran amb l’àmbit professional del jove contractat i seran dins del marc de les funcions pròpies de l’àrea assignada dins l’ens.

Tots els candidats interessats poden adreçar-se a l’Oficina Jove del Ripollès per formular la sol·licitud, al carrer de les Vinyes número 6, de Ripoll. També s’hi pot contactar per les vies habituals: el telèfon 972 70 07 17, per whatsApp o trucada telefònica al 625 434 767 i també a través del Facebook.

La contractació d’aquestes cinc persones està supeditada a l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la resolució TSF/1911/2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació de joves en pràctiques.

Compartiu-ho amb: