La Taula de Salut Jove forma els tècnics de la comarca per prevenir i resoldre l’assetjament escolar

10 de novembre de 2016

Estar preparats per donar resposta a les necessitats i problemàtiques associades a la joventut així com a les inquietuds d’aquesta part de la població de la comarca és un dels objectius de l’Oficina Jove del Ripollès. És per això que, dins del pla d’accions de la Taula de Salut Jove aquest dimecres a la tarda s’ha dut a terme un taller formatiu sobre assetjament escolar, també conegut com a bullying.

Aquesta sessió l’ha conduït el psicopedagog del departament d’Educació, expert en la matèria i membre de l’Observatori internacional de la violència escolar Jordi Collell. Collell ha explicat com detectar els casos d’assetjament escolar i destriar-los d’altres formes de violència. També ha fet referència a les diverses formes que pot adoptar, com és el maltractament físic, el verbal o el relacional. Així mateix també ha fet èmfasi en l’existència de la versió electrònica d’aquesta problemàtica, el ciberassetjament. Finalment, ha donat instruccions sobre com prevenir aquestes pràctiques als centres educatius en diferents fases mitjançant el disseny de protocols i plans d’actuació. Collell ha recalcat el fet que per afrontar les situacions d’assetjament escolar no s’ha de tenir només en compte l’agressor i la víctima perquè també hi juguen un rol determinant les persones del context, tant si participen en l’agressió, com en la defensa com aquells que fan cas omís del conflicte.

Al taller formatiu sobre assetjament escolar hi ha participat una trentena de tècnics de la comarca de diferents àmbits com per exemple la infermeria, els serveis socials, la Creu Roja i l’ensenyament, entre altres, especialitzats en l’àmbit de la joventut. També hi han pres part tècnics de l’Oficina Jove del Ripollès. Tots ells conformen la Taula de Salut Jove del Ripollès, que des del març del 2013 treballa per identificar els afers que és important abordar en el nostre context i planifica accions per fer-hi front, sigui mitjançant sessions formatives per a tècnics, per a joves o per a pares i tutors.

L’assetjament escolar és, segons un dels primers investigadors en la matèria Dan Olweus, una conducta de persecució física i/o psicològica que realitza un alumne contra un altre, al qual tria com a víctima de repetits atacs. Aquesta acció, negativa i intencionada situa la víctima en una posició de la que difícilment pot sortir pels seus propis mitjans. La continuïtat d'aquestes relacions provoca en la víctima efectes clarament negatius: ansietat, descens de l'autoestima, i quadres depressius, que dificulten la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges. Atès que aquesta situació suposa una vulneració dels drets fonamentals, cal actuar-hi, cosa que requereix una formació per als professionals que estan en contacte en contextos on es poden produir aquests casos.

Compartiu-ho amb: