El Consell dóna compte de l’estat d’execució del pressupost del 2016 i de les línies fonamentals del del 2017

15 de novembre de 2016

L’equip de govern del Consell Comarcal del Ripollès ha donat compte, al ple de la corporació, del compliment de l’obligació de remetre informació al ministeri espanyol d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’execució del pressupost i període mig de pagament a proveïdors del 3r trimestre 2016. 

Així, amb data del 30 de setembre, es desprèn que la capacitat de finançament global de la corporació és de 158.764,82 euros. Es tracta d’una xifra positiva que engloba els comptes del Consell Comarcal del Ripollès així com dels dos consorcis adscrits: el Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès (CSRCR) i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR).

Pel que fa a l’informe del deute viu, tancat el tercer trimestre posa en relleu que el Consell Comarcal del Ripollès no presenta endeutament.

Per acabar, s’ha notificat al ministeri que es compleix l’objectiu de sostenibilitat financera, ja que en aquest cas el Consell i els dos consorcis adscrits presenten conjuntament un període mig de pagament global a proveïdors de 10,35 dies; molt per sota del màxim establert en trenta dies per part de la normativa vigent.

Al ple també s’ha donat compte del compliment de l’obligació de remetre informació al ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre les línies fonamentals dels pressupostos del 2017; uns comptes que s’aprovaran en la seva totalitat en breu en un ple extraordinari.

Tot plegat ha succeït al mateix ple en què Sergi Albrich i Viñas ha pres possessió com a conseller comarcal del grup d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal. El regidor santjoaní substitueix Jaume Garcia i Anglada.

Compartiu-ho amb: