El Consell dóna suport a la moció del món municipal de respecte a la diversitat afectiva i sexual

17 de novembre de 2016

El Consell Comarcal del Ripollès s’ha declarat respectuós amb la diversitat afectiva i sexual, amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per l’orientació o la identitat sexuals. Això ha estat així a propòsit de l’aprovació, al ple d’ahir de la corporació, d’una moció també aprovada per diversos ajuntaments de la comarca en la línia del que estipula la Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

El text promou la redacció i execució de plans locals contra la homofòbia; la difusió de l’existència de la diversitat sexual i afectiva en general; conscienciar sobre l’actuació que cal dur a terme davant de casos d’LGTBfòbia entre el personal de l’administració local i garantir el desplegament i aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada en el ple del Parlament de Catalunya el 2 d'octubre de 2014. també emplaça el Consorci de Benestar Social del Ripollès a incloure la perspectiva LGBTI dins l’estratègia anti-rumors i el Consell Escolar Municipal a preveure formació sobre diversitat familiar i afectiva.

Els ajuntaments que han aprovat la moció es comprometen, així mateix, a organitzar com a mínim una activitat cultural anual per a adults, una d’infantil i una altra de juvenil que tingui com a eix conductor la diversitat, en qualsevol dels seus àmbits: afectiva, sexual, religiosa, ètnica, etc.

Compartiu-ho amb: