El Consell Comarcal obté una rebaixa del 14 % en el preu del servei de recollida de residus

18 de novembre de 2016

Avança el procés d’adjudicació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, exceptuant el municipi de Camprodon, per part del Consell Comarcal del Ripollès. La mesa de contractació de la corporació ha obert el sobre 2 de les pliques que han presentat sis licitadors. Dues de les ofertes han proposat una rebaixa de prop d’un 14 % del preu de licitació del servei, que era de 1.567.305,43 euros, IVA inclòs. Això pot suposar un estalvi d’aproximadament 200.000 euros per a tots els municipis del Ripollès excepte Camprodon.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, ha valorat amb molta satisfacció aquesta rebaixa tan substancial del preu. Considera que aquest fet acontentarà els ajuntaments que confien les seves competències al Consell Comarcal i els permetrà disposar del tipus de recollida que demanaven a l’ens. El president posa de manifest que aquesta fita ha estat possible perquè divuit ajuntaments s’han posat d’acord i això els beneficiarà substancialment. Amb això, Manso detalla que es complirà l’objectiu de respectar el principi d’autonomia municipal, s’aconseguirà optimitzar els costos i tot plegat revertirà en la millora de la qualitat de la vida de tots els ripollesos juntament amb la qualitat ambiental de la comarca.

Arribats a aquest punt del procediment, la mesa de contractació sol·licitarà l’informe valoratiu dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès d’acord amb els criteris de valoració establerts a les clàusules i aixecarà acta de la sessió.

El nou contracte de recollida de residus preveu, doncs, la prestació del servei a tots els municipis de la comarca menys Camprodon mitjançant cinc models de recollida amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats manifestades des de cada ajuntament: compactadores, porta a porta, càrrega bilateral, càrrega posterior i d’iglús.

Compartiu-ho amb: