El Consell Comarcal del Ripollès se suma al rebuig a la violència envers les dones

23 de novembre de 2016

Amb l’ànim de contribuir a la construcció d’una societat respectuosa amb les llibertats amb independència del sexe de les persones, el Consell Comarcal del Ripollès se suma a la iniciativa del Dia internacional de la violència envers les dones, que es commemora el 25 de novembre. L’adhesió, d’una banda, s’ha materialitzat amb l’aprovació per part del darrer ple de la corporació d’una moció a favor del Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. De l’altra, aquest compromís també es tradueix en diverses accions internes a l’ens comarcal com és el cas d’una jornada informativa dirigida als empleats de la corporació, que se celebrarà el mateix dia 25 de novembre.

El contingut del manifest subscrit pel Consell Comarcal del Ripollès recull el rebuig a la violència masclista i la voluntat de treballar per erradicar-la. Amb això, subratlla el paper històric i pioner dels moviments i grups de persones que van denunciar públicament aquest tipus de violència i van començar a actuar per aturar-la, així com l’evolució de la societat en aquest sentit i la feina feta des de les administracions. En aquesta línia, el document recull la transcendència de la Llei 17/2015 del Parlament de Catalunya d’igualtat efectiva de dones i homes, que defineix els canvis per avançar en la igualtat en els àmbits públic i privat. També l’anul·lació per part del Tribunal Constitucional espanyol d’alguns articles d’aquest text legal focalitzats en la promoció de la igualtat al món laboral.

Paral·lelament, el manifest reconeix els fruits de la Llei 5/2008 del Parlament de Catalunya del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que ha permès desenvolupar un model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones, a avançar en la detecció de casos i implementar mesures de prevenció.

El posicionament del Consell Comarcal del Ripollès també detecta la necessitat d’avançar en la conscienciació dels joves en aquesta matèria. Segons els estudis, bona part d’aquesta capa de la societat no percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. És el cas d’actituds d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions o gelosia.

Per acabar, s’apunta la voluntat de fomentar la cooperació entre institucions i administracions públiques per implantar un model d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador en matèria de prevenció de violència masclista. És en aquesta línia que el mateix divendres 25, Dia internacional de la violència envers les dones, tots els empleats del Consell Comarcal del Ripollès participaran en una sessió informativa en què se’ls explicarà els protocols interns per reaccionar davant de casos hipotètics d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe. En aquesta mateixa jornada també es presentarà el Pla d’igualtat de la corporació.

El text del Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones l’ha difós l’Institut Català de les Dones del departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i ha estat consensuat entre les quatre diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 

Compartiu-ho amb: