Aquestes festes cada cosa, al seu lloc

14 de desembre de 2016

Durant l’època nadalenca, el consum dels ciutadans augmenta i, paral·lelament, també ho fa la quantitat de residus. Això converteix aquests dies de l’any en aquells en què se’n generen més. Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Ripollès vol recordar la necessitat de tenir present especialment per aquestes dates la importància de separar els residus i llançar-los al contenidor corresponent.

D’aquesta manera, el Consell Comarcal del Ripollès vol fer èmfasi en la idea que el millor per disminuir la contaminació, d’entrada, és reduir els residus prioritzant la compra de productes amb què quan s’elaboren o es transporten es provoca menys impacte ambiental i que, alhora, porten menys embolcalls. A part d’això, es vol recordar que és molt necessari separar les deixalles per tipus i llençar-les als contenidors adequats. Si no es fa així, el procés de tractament dels residus s’encareix, cosa que afecta directament els ciutadans. Amb tot, es vol recordar que el paper i el cartró, com és el cas de les capses i els embolcalls dels regals, s’han de llençar al contenidor blau. Pel que fa a les ampolles de vidre i altres envasos similars del mateix material cal llençar-los al contenidor verd. Els envasos de llauna, plàstic o tipus tetra-brick s’han de llençar al contenidor groc. Finalment, cal llençar al contenidor marró la fracció orgànica: restes de menjar i restes vegetals de poc volum. En el cas concret de Sant Joan de les Abadesses, cal recordar que el sistema és diferent i la recollida es fa porta a porta. Els envasos es recullen el dimarts i el dissabte; el paper i el cartró, el dijous; el vidre, el divendres; i la matèria orgànica, el dimecres, el divendres i el diumenge.

 

LLEUGERAMENT SOBRE LA MITJANA

Segons les darreres dades de l’Agència Catalana de Residus corresponents al 2015 (http://estadistiques.arc.cat), el Ripollès és la 13a comarca que genera més residus per habitant d’entre les 41 que conformen Catalunya, a més de la Vall d’Aran. En concret, la xifra és de 1,46 quilograms per habitant al dia, amb una xifra similar al Maresme o el Baix Ebre. Aquesta alta quantitat de residus per habitant respon al fet de ser una comarca turística. Amb tot, el Ripollès se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana en matèria de reciclatge. A través dels processos de recollida selectiva incloent-hi la deixalleria comarcal, de tots els residus generats se n’acaba reciclant el 32,46 % (recollida selectiva neta), mentre que aquesta xifra a escala nacional és del 30,48 %. La gran majoria d’aquests residus corresponen a les fraccions de residus orgànics, envasos lleugers, paper i cartró i vidre.

Analitzant-ho per fraccions, el Ripollès ocupa juntament amb el Solsonès la posició número 8 de 42 pel que fa a percentatge de paper i cartró separat de la resta de residus, amb un 6,84 %. Se situa per darrere de la Garrotxa i per davant del Pla d’Urgell. Pel que fa al vidre és la dotzena amb un 5,26 %, per darrere de la Cerdanya i per davant de la Vall d’Aran. En aquestes dues fraccions, la nostra comarca està substancialment per sobre de la mitjana catalana, que és d’un 5,16 i un 4,14 % respectivament.

 

CAL MILLORAR EN ENVASOS I ORGÀNICA

Les xifres no són tan bones pel que fa les dues altres fraccions de la recollida selectiva. Al Ripollès és a la 25a posició en proporció d’envasos separats de la resta de residus, cosa que la situa per darrere del Tarragonès i per davant del Baix Empordà, fregant la mitjana catalana del 3,25 %. No s’arriba a la mitjana de Catalunya, en canvi, pel que fa a separació de la matèria orgànica. Mentre la xifra nacional és del 10,47 %, a la comarca és del 10,38 %, cosa que col·loca el Ripollès a la 24a posició, al cotat de l’Alt Penedès i el Baix Ebre. Vistes les dades, es fa patent que es pot avançar molt més en la separació de la matèria orgànica. Sobretot, tenint en compte que representa una proporció molt important d’allò que acaba arribant als contenidors de rebuig i, posteriorment a l’abocador. I és certament la matèria orgànica la que produeix els líquids lixiviats altament contaminants.

Per reforçar la idea que cal millorar les dades de recollida selectiva en general, el Consell Comarcal del Ripollès ha llançat una campanya publicitària sota l’eslògan “Cada cosa, al seu lloc”, finançada per Ecoembes i Ecovidrio, amb el suport de l’Agència Catalana de Residus. S’ha desplegat per les xarxes socials i també en diversos mitjans de comunicació de proximitat: premsa escrita, premsa digital, ràdio i televisió. Es compon de diferents formats publicitaris i missatges enfocats tant al públic juvenil com l’adult, que il·lustren a quin contenidor s’ha de llençar cada tipologia de residu.

Compartiu-ho amb: