El Consell Comarcal del Ripollès declara deserta l’adjudicació del servei de recollida de residus

17 de gener de 2017

La mesa de contractació constituïda per a l’adjudicació del nou servei de recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals dels municipis ripollesos excepte Camprodon ha decidit declarar de deserta la contractació. Atès l’informe valoratiu encarregat per la mateixa mesa als tècnics de la corporació d’acord amb els criteris establerts a les clàusules del procediment, s’ha pres aquesta decisió. El Consell de govern del Consell Comarcal del Ripollès ho ha ratificat en la reunió ordinària d’aquest vespre.

L’informe valoratiu estableix que totes les pliques presentades incorporen errors de diverses característiques que impedeixen admetre-les a tràmit i procedir a la contractació. El contingut del document ja s’ha comunicat a les sis empreses licitadores.

Properament, el Consell Comarcal del Ripollès efectuarà els tràmits pertinents per reiniciar el procés de licitació.

El nou contracte de recollida de residus es va treure a licitació el setembre passat amb l’objectiu de prestar el servei a tots els municipis de la comarca menys Camprodon, que va optar per recuperar aquesta competència delegada al Consell Comarcal des del 1998. L’adjudicació preveia cinc models de recollida amb la voluntat d'adaptar-se a les necessitats manifestades des de cadascun dels divuit ajuntaments: compactadores, porta a porta, càrrega bilateral, càrrega posterior i d’iglús. Tot plegat amb l’objectiu de mantenir el compromís amb els ajuntaments que confien les seves competències al Consell Comarcal i prestar un servei que millori la qualitat de vida dels habitants del Ripollès.

Compartiu-ho amb: