Front comú, des del Consell Comarcal del Ripollès, per frenar la pobresa energètica

8 de febrer de 2017

El Consell Comarcal del Ripollès ha atenuat, a través del Consorci de Benestar del Ripollès, els efectes de la pobresa energètica durant el 2016 i està implementant més mecanismes per seguir combatent aquesta problemàtica social. Això és possible gràcies al treball conjunt dels tècnics del consorci, les companyies subministradores locals d’aigua, gas i electricitat, les entitats socials, així com altres institucions comarcals.

El president del Consorci de Benestar Social del Ripollès, Joan Manso, subratlla la importància d’abordar el problema des de l’arrel. En aquest sentit, destacat la feina que s’ha començat a fer en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per ajudar les famílies amb limitacions econòmiques a reduir els costos derivats dels subministraments. Això implica un treball d’anàlisi de la facturació individual, incloent-hi la potència contractada i les franges horàries de consum; visites a les llars i l’elaboració d’arranjaments bàsics.

Paral·lelament i ja el 2016 es van emprendre altres mesures encara vigents amb l’objectiu d’aportar les solucions més adequades a les famílies amb informe d’exclusió residencial favorable; aquelles que reuneixen els criteris estipulats per la Llei de pobresa energètica, que són sobretot socioeconòmics. El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha negociat amb les companyies elèctriques distribuïdores de la comarca fins a aconseguir que no es tallés el subministrament a cap d’aquestes famílies i que els oferissin la possibilitat de pagar les factures fraccionadament.

Pel que fa al subministrament de gas, s’han atorgat ajudes econòmiques per comprar bombones de butà a aquelles famílies que han optat per a adaptar-se a aquesta modalitat de consum en detriment de la xarxa de gas natural. Aquests ajuts s’han atorgat en col·laboració amb Càritas. Finalment, en relació al subministrament d’aigua, alguns ajuntaments han assumit el cost de les factures.

La col·laboració dels ajuntaments i les companyies elèctriques, així com tot el ventall de mesures implementades, han permès que s’hagi pogut reduir el nombre de casos en què ha calgut atorgar ajudes de pobresa energètica. Així, s’ha passat de les 107 del 2015 a les 86; una xifra que al seu torn encara és superior a les 66 del 2014. Aquestes xifres corresponen a famílies que complien els requisits en relació al grau de risc de la seva situació, el nombre de fills o el nivell d’ingressos.

 

MÉS PRESSUPOST PER A POLÍTIQUES SOCIALS

Joan Manso, alhora president del Consell Comarcal del Ripollès, destaca l’esforç de la comarca per dotar de recursos econòmics la lluita contra els efectes que la crisi econòmica encara té sobre moltes famílies de la comarca. En aquest sentit, recorda que el pressupost del 2017 del Consell Comarcal del Ripollès ha duplicat l’aportació en matèria d’ajuts individuals de menjador escolar respecte l’exercici anterior, de manera que la quantitat ha passat de 25.000 a 50.000 euros.

Pel que fa al pressupost intern del Consorci de Benestar Social del Ripollès, enguany s’ha augmentat un 3,9 % respecte al 2016 fins a una xifra de 1,707.519,93 euros destinats a polítiques socials. Aquest augment pressupostari permetrà, sobretot, augmentar la línia d’ajuts per cobrir necessitats bàsiques, millorar l’assistència domiciliària i crear un servei d’atenció a les famílies per descongestionar el servei d’atenció domiciliària.

Compartiu-ho amb: