La seu del Consell Comarcal del Ripollès acollirà una oficina de Tributs de Catalunya

20 de juny de 2017

El ple del Consell Comarcal del Ripollès han aprovat signar un conveni amb l’Agència Tributària Catalana pel qual la seu institucional de la corporació ripollesa acollirà l’oficina de Tributs de Catalunya. Aquest acord persegueix oferir a la ciutadania un servei tributari integrat, eficaç i de qualitat; el que es coneix com a finestreta única. Alhora, també es busca homogeneïtzar i millorar progressivament els procediments, compartir coneixements tècnics i funcionals i col·laborar tecnològicament en l’àmbit tributari. Aquesta col·laboració aportarà, a més, beneficis mutus a tots dos organismes. Així, d’’una banda, permetrà donar suport a algunes funcions del consell i, de l’altra, es contribuirà a donar cos a  l’estructura de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

1

 

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, ha defensat que aquest gest va en la línia de l’objectiu del seu mandat, dotar cada cop de més serveis la corporació i fer que esdevingui tot un motor administratiu de la comarca.

L’oficina ripollesa de Tributs de Catalunya prestarà serveis a la ciutadania com la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment, i la gestió de la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l’administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat.

L’activitat de l’Agència Tributària de Catalunya començarà a la seu del Consell Comarcal del Ripollès a partir del 4 de setembre. Aquesta activitat es desenvoluparà en paral·lela a la que ja hi duu a terme el consorci Servei de recaptació Cerdanya Ripollès pels dinou ajuntaments de la comarca.

 

TRIBUTS DE CATALUNYA

L’acord entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència Tributària de Catalunya arriba després de la signatura del conveni marc feta el setembre del 2012 entre aquest darrer ens i les quatre diputacions de Catalunya. El pacte perseguia desenvolupar progressivament una relació en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals el més àmplia possible per augmentar la proximitat al ciutadà en forma de finestreta única, millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió tributària i crear un espai de col·laboració en matèria tributària entre administracions públiques catalanes.

Compartiu-ho amb: