El Ripollès augmenta la xifra d’estades de lleure i acull el camp de treball juvenil de més altitud del país

4 d'agost de 2017

El Consell Comarcal del Ripollès té, dins de les competències delegades per la Generalitat de Catalunya, el seguiment d’activitats d’educació en el lleure en el marc d’acampades juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies, i rutes. És per això que és obligatori notificar-les al consell comarcal. A principi d’agost, el nombre notificacions d’activitats d’aquest tipus al Ripollès ja supera el total de l’any passat. Si l’estiu del 2016 es va tancar amb 300, actualment ja n’hi ha 318 de registrades. La procedència de la majoria dels grups és l’àrea metropolitana de Barcelona i estan organitzats per grans entitats. Per exemple, Minyons escoltes i guies de Catalunya o Esplais catalans.

El seguiment que el Consell Comarcal del Ripollès fa d’aquestes activitats d’educació en el lleure implica fer inspeccions per comprovar que compleixen la normativa. Està especificada en el decret 267/2016 de la Generalitat de Catalunya sobre les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de divuit anys. El contracte programa estableix que aquest estiu el servei de Joventut del consell haurà d’haver fet cinquanta comprovacions sobre el terreny i els informes corresponents, que es transmeten al govern i al responsable de l’activitat. Si amb les inspeccions es detecten incompliments de la normativa, es dóna als responsables de l’estada un termini de quinze dies per resoldre’ls. En tot cas, el consell comarcal no té capacitat sancionadora en aquesta matèria.

Les inspeccions que fa el servei comarcal de Joventut ja han començat. De moment, les anomalies més rellevants tenen a veure amb els barems de les assegurances o el fet que no porten els originals de les targetes sanitàries dels participants. Pel que fa a les ràtios de monitors, no s’acostuma a trobar-hi incompliments.

 

EL CAMP DE TREBALL DE MÉS ALTITUD

A mitjan juliol, el servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, conjuntament amb la coordinació territorial de Joventut a Girona, van tenir l’ocasió de fer la inspecció a l’estada juvenil de lleure feta a més altitud de tot Catalunya. Es tractava d’un camp de treball ubicat a Vallter. Hi participaven deu joves provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les seves tasques consistien a descobrir, mitjançant formacions, l’entorn natural i l’ecosistema de la zona, tant pel que fa a la flora com a la fauna. També van contribuir a la reconstrucció de camins i al manteniment de la senyalització.

Amb la inspecció es va comprovar que l’organització complia tots els requisits que estableix el decret sobre les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de divuit anys.

Fotografia d'una estada de lleure a Vallter, la de més altitud de Catalunya vallter-4

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

Aquest estiu és el primer en què té efecte el decret vigent actualment que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de divuit anys. El text va entrar en vigor l’1 de novembre passat i la novetat principal és que passa a regular les activitats esportives de la mateixa manera que les de lleure.

Amb tot, aquest estiu s’entén com a període d’adaptació per a casals i colònies esportives. És per això que el Consell Comarcal del Ripollès hi duu a terme una tasca sobretot d’assessorament. En aquest sentit, es detecten incompliments relacionats, en diverses ocasions, amb la manca de notificació de l’activitat, anomalies amb els barems de les assegurances o la no presentació d’exemplars originals de les titulacions dels monitors.

Per contribuir a les bones pràctiques i a la seguretat de les estades de lleure juvenil, el servei comarcal de Joventut envia per iniciativa pròpia una guia de recomanacions específiques del Ripollès a totes les entitats i persones que han notificat una estada a la comarca. Inclou indicacions sobre la meteorologia, el clima i el relleu, així com informació institucional. Alhora, la informació de les estades es transmet als cossos i forces de seguretat de la comarca, cosa que permet alertar els visitants de previsions sobre riscos o situacions meteorològiques adverses.

 

 

Compartiu-ho amb: