El Consell Comarcal del Ripollès, a punt per l’entrada en servei de l’Agència Tributària de Catalunya

11 d'agost de 2017

Les dependències del Consell Comarcal del Ripollès ja estan preparades per l’inici de l’activitat, a la comarca, de l’Agència Tributària de Catalunya. Des d’ahir a la façana del carrer Progrés ja hi llueix el rètol que així ho indica.

L’atenció al públic de l’Agència Tributària de Catalunya començarà dilluns 4 de setembre a les vuit del matí i coincidirà amb l’horari d’obertura de la seu del consell, fins a les tres de la tarda. Les gestions es podran fer a dos despatxos cedits per la Xarxa local de municipis de la Diputació de Girona, XALOC, a la primera planta de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès.

L’oficina ripollesa de l’Agència Tributària Catalana prestarà serveis a la ciutadania com la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment i la gestió de la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l’administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat. Aquesta activitat es desenvoluparà en paral·lel a la que ja hi duu a terme el consorci Servei de recaptació Cerdanya Ripollès pels dinou ajuntaments de la comarca.

Els preparatius per l’entrada en funcionament de l’Agència Tributària de Catalunya al Ripollès han començat després de la signatura, entre totes les parts, d’un conveni que persegueix oferir a la ciutadania un servei tributari integrat, eficaç i de qualitat; el que es coneix com a finestreta única. Alhora, també es busca homogeneïtzar i millorar progressivament els procediments, compartir coneixements tècnics i funcionals i col·laborar tecnològicament en l’àmbit tributari.

Aquesta col·laboració aportarà, a més, beneficis mutus tant al Consell Comarcal del Ripollès com a Tributs de Catalunya. Així, d’una banda, permetrà donar suport a algunes funcions del consell i, de l’altra, es contribuirà a donar cos a  l’estructura de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

TRIBUTS DE CATALUNYA

L’acord entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència Tributària de Catalunya arriba després de la signatura del conveni marc feta el setembre del 2012 entre aquest darrer ens i les quatre diputacions de Catalunya. El pacte pretenia desenvolupar progressivament una relació en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals el més àmplia possible per augmentar la proximitat al ciutadà en forma de finestreta única, millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió tributària i crear un espai de col·laboració en matèria tributària entre administracions públiques catalanes.

Compartiu-ho amb: