El Consell Comarcal del Ripollès, el primer de Catalunya que subvenciona la interpretació a les persones sordes

14 de setembre de 2017

La participació activa a la vida política, social i cultural de la comarca és un dret de tots els ripollesos i ripolleses amb independència de la seva condició. Fonamentant-se en aquest plantejament el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso, ha presentat públicament la subvenció que la institució ha atorgat a l’Associació de persones sordes del Ripollès, amb la presència del president d’aquesta associació, Ricardo Solana, a més del president de la Federació de persones sordes de Catalunya, Antonio Martínez.

Joan Manso ha afirmat que “hi ha una barrera que impedeix a les persones sordes l’accés a les administracions i hem de contribuir a fer-la desaparèixer”. És per això, segons ha explicat, que el Consell Comarcal del Ripollès ha decidit atorgar una subvenció de 2.500 euros per finançar “un servei d’interpretació amb què, a criteri de la presidència de l’Associació de persones sordes del Ripollès, puguin accedir a visites mèdiques, reunions, actes culturals o un ple del consell comarcal o d’un ajuntament del Ripollès. Manso ha subratllat que, d’aquesta manera, “comença una realitat nova a la comarca amb la col·laboració institucional” entre el Consell Comarcal del Ripollès i les dues associacions de persones sordes “que ens beneficiï a tots plegats”.

De part de la federació catalana, Antonio Martínez ha fet èmfasi en el fet que “el Consell Comarcal del Ripollès és el primer de tot Catalunya que té un pla d’accessibilitat molt clar per a la comunitat sorda”, tal com es materialitza amb aquesta subvenció. Assegura que, d’aquesta manera, la corporació ripollesa esdevé “un exemple per als altres consells comarcals de Catalunya” i suposa “una empenta molt important” per a la comunitat. També ha felicitat l’Associació de persones sordes del Ripollès i ha explicat que això és “una demostració que la lluita de les persones sordes crea aquesta unió amb les administracions”. Així mateix, s’ha mostrat “molt content i satisfet”.

Finalment, Ricardo Solana, de l’associació ripollesa, ha agraït el gest del consell comarcal i assegura que això contribuirà a fer que el futur de les persones sordes del Ripollès vagi millorant i permeti l’accessibilitat en tots els àmbits de la vida pública a totes les localitats ripolleses. La secretària, Francisca Pulgarín, ha subratllat que aquest servei d’interpretació és de gran necessitat perquè les persones sordes o sord-cegues puguin desenvolupar-se en l’àmbit jurídic, bancari o fins i tot per anar al metge. Alhora ha agraït les facilitats posades pel consell comarcal i el fet que se’ls hagi escoltat.

L’acte s’ha acabat amb l’entrega, per part del president Joan Manso als representants de les associacions, del certificat de l’acord del ple pel qual s’atorga aquesta subvenció amb el desig de retrobar-se, d’ara endavant, a molts actes.

Compartiu-ho amb: