El consell comarcal renova amb reticències el conveni d’assistència jurídica i econòmica als ajuntaments petits amb XALOC

20 de setembre de 2017

Facilitar l’assistència als ajuntaments, especialment els més petits, és una de les inquietuds principals del Consell Comarcal del Ripollès. Un exemple n’és el servei de secretaria i intervenció dels catorze municipis menys poblats i a la mancomunitat de la vall de Camprodon. Aquest suport es presta mitjançant un conveni de cooperació amb la Xarxa local de municipis gironins (XALOC). Això permet oferir un servei de qualitat atès que es disposa dels recursos d’un organisme que opera a bona part de la demarcació i que depèn de la Diputació de Girona.  

Si bé globalment el servei es presta sense incidències rellevants, els darrers mesos, diversos alcaldes han manifestat descontentament pel fet que no s’ha cobert la baixa d’un dels empleats que el conforma, malgrat diverses peticions expresses. És per això que els ajuntaments de Gombrèn, Campelles, Vallfogona de Ripollès i Ogassa, a més de la Mancomunitat de la vall de Camprodon, fa mesos que no disposen del servei d’intervenció. Els alcaldes consideren que aquesta situació constitueix un incompliment greu del conveni subscrit i, a més, provoca una indefensió total als ajuntaments afectats. I és que aquests no podran donar compliment als requeriments legals en aquesta matèria, amb les greus conseqüències que aquest fet els pot comportar, per exemple, a l’hora d’optar a subvencions.

Amb tot plegat, el ple del Consell Comarcal del Ripollès, amb el dictamen favorable del consell d’alcaldes i alcaldesses de la setmana passada, ha acordat renovar per quatre anys el conveni que regula aquesta cooperació interadministrativa. Tot i així, s’ha incorporat a l’ordre del dia i aprovat per unanimitat una moció d’urgència en la línia del que ja es va decidir al darrer consell d’alcaldes i alcaldesses. L’objectiu del text és recollir i expressar el descontentament dels alcaldes per aquesta situació que consideren insostenible i demanar a XALOC la cobertura urgent d’aquesta plaça mentre el titular estigui de baixa.

EL CONVENI AMB XALOC

El conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i XALOC especifica que les dues parts s’encoratgen a seguir millorant aquesta cooperació i mantenir fluid l’intercanvi d’informació a través d’una mesa de treball, que ha de retre comptes anualment davant del consell d’alcaldes i alcaldesses. Amb això es persegueix l’objectiu de sumar i optimitzar recursos, fer polítiques coherents entre les dues administracions i donar la resposta més adequada a les necessitats del territori alhora que es garanteix la proximitat a la ciutadania.

La renovació d’aquest acord es remunta al 2013, quan XALOC va assumir les funcions d’assistència juridicoadministrativa i economicofinanceres als municipis, que fins llavors prestava directament el Consell Comarcal del Ripollès. Això va implicar la transferència de sis empleats de la corporació a aquest organisme de la diputació, a més de la cessió dels espais pertinents.

 

ALTRES ACORDS

Aquest ha estat el primer ple del consell comarcal després del parèntesi de l’estiu. És per això que s’ha aprofitat també per aprovar una moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, i de reconeixement a la tasca dels cossos policials i d’emergències. El text reconeix la intervenció ràpida i eficient dels cossos de seguretat i de molts ciutadans anònims. A més, expressa el rebuig i la condemna contundent als atemptats terroristes, a part de donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, amics i familiars.

El ple també ha aprovat ratificar la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès (CEINR), que el mateix organisme ha aprovat aquest estiu. Aquests estatuts s’han modificat per adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i en la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que actualment es recullen en la Llei de règim jurídic del sector públic. El canvi implica que el CEINR passa a estar adscrit al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Medi natural. El Consell Comarcal del Ripollès seguirà tenint veu i vot en la junta d’aquest organisme a través d’un conseller comarcal.

MÉS RELLEUS A L’OPOSICIÓ

En aquest ple també han pres possessió dos consellers comarcals que cobreixen les baixes d’ara fa dos mesos en els grups comarcals d’ERC-AM i PSC-CP. Carme Serrano, de Ripoll, passa a substituir el camprodoní Jordi Batchelli. De la seva banda, dins del grup socialista és l’alcalde setcasenc, Carlos Fernández, qui cobreix la vacant creada per la sortida de la corporació d’Anna Belén Avilés, regidora de l’ajuntament de Ripoll. Aquest relleu se suma al que ja es va materialitzar al ple anterior dins del grup comarcal de la CUP-CP.

Carme Serrano i Carlos Fernández, al ple del Consell Comarcal del Ripollès del 19 de setembre del 2017.   Eudald Picas i Imma Constans al ple del Consell Comarcal del Ripollès del 19 de setembre del 2017.

Compartiu-ho amb: