El ple aprova actualitzar els convenis de delegació de competències dels ajuntaments en matèria de residus

17 de gener de 2018

El Consell Comarcal del Ripollès és, des del 1998, la institució responsable de la recollida, el transport i la valorització dels residus dels municipis. Arran dels canvis en alguns procediments, de la realitat de la comarca i també d’algunes normatives, el ple de la corporació ha acordat actualitzar el conveni pels quals els ajuntaments deleguen aquestes competències al Consell Comarcal del Ripollès. 

El president, Joan Manso, ha recordat que ja s’ha tancat l’expedient de contractació, que ja hi ha empresa adjudicatària i que no es poden presentar més recursos a la decisió. Així mateix, ha apuntat que aquest conveni recull el compromís dels municipis de mantenir la delegació de competències al consell comarcal perquè “qualsevol sortida a partir d’ara sí que podria generar una desestabilització”. Manso, a més, ha indicat que la fase d’adaptació al nou servei s’enllestirà a l’octubre i que es procurarà que als municipis amb més pressió turística es pugui fer fora de l’època de més afluència.

El nou conveni aprovat pel ple del Consell Comarcal del Ripollès té la durada vinculada als nous contractes del servei de recollida i transports dels residus municipals als gestors autoritzats. Així, el redactat preveu l’inici de la prestació efectiva del servei l’1 de juliol vinent. Aquest document se signarà amb tots els ajuntaments de la comarca excepte el de Camprodon, atès que aquest municipi va recuperar les competències delegades al consell en aquesta matèria i posteriorment les va retornar. Per aquest cas, el ple ha aprovat un altre conveni que vincula la seva entrada en vigor a la futura adjudicació dels serveis.

Si bé la delegació de les competències de l’ajuntament de Camprodon s’ha aprovat per unanimitat, el conveni per la resta d’ajuntaments ha rebut els vots a favor de tots els grups excepte el d’ERC-AM, que ha abstingut. Segons ha explicat Roger Bosch, el grup celebra “que s’hagi desencallat aquest tema” però lamenta que el fet que s’hagi encallat “ha implicat sobrecostos”. Sergi Albrich, del mateix grup, s’ha referit al lloguer de la nau de triatge i a peticions com l’aposta per un altre model de recollida. Manso els ha respost que no entén l’abstenció: “Ara no adjudiquem cap contracte, només s’estableix que els ajuntaments deleguen les competències”. “Si a vostès els preocupa que no hagi porta a porta a tota la comarca això no és el que es decideix aquí; no veig per què, en canvi, voten a favor del conveni amb Camprodon, perquè Camprodon tampoc implanta el porta a porta”, ha afegit. En aquesta línia s’ha manifestat el vicepresident Josep Coma, que ha recordat que la votació era “únicament sobre la delegació de competències, que ha passat per Consell d’alcaldes i en la qual els alcaldes del seu partit han votat a favor”. Finalment, Bosch ha insistit que han volgut aprofitar la votació “per marcar la postura d’aquest grup”. Manso ha replicat que “avui era un dia per votar tots junts perquè el consell comarcal es convertís de nou en el pal de paller de la política de residus de la comarca; no es votava altra cosa que l’encomana del servei”.

Tots dos convenis aprovats pel ple especifiquen els drets i les obligacions del Consell Comarcal del Ripollès i dels ajuntaments pel que fa a la gestió de residus (incloent-hi el transport i el tractament de les diferents fraccions i el manteniment de contenidors i espais), la gestió de les deixalleries, el manteniment de l’abocador Ripollès-3, la realització de campanyes de sensibilització ciutadana i la direcció, supervisió, coordinació, inspecció, control i la tramitació administrativa relacionada amb tots aquests serveis.

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

En un altre ordre de coses, el ple ha aprovat per unanimitat la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions. Concretament, el termini per justificar les subvencions, que havia d’acabar el 31 de gener, s’ha prorrogat fins al 30 de juny. El canvi s’ha fet per facilitar els tràmits als centres escolars, que no organitzen la seva activitat en anys naturals.

Compartiu-ho amb: