El consell comarcal treu a licitació el servei de recollida de residus de Camprodon

2 de març de 2018

El govern del Consell Comarcal del Ripollès ha donat llum verda per unanimitat a l’inici del procés de contractació del nou servei de recollida de residus urbans del municipi de Camprodon. Els plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen el servei es preveu que surtin publicades la setmana vinent.

El contracte per la gestió dels residus de Camprodon tindrà una durada de dos anys, a partir de l’inici de la prestació efectiva de servei i es podrà prorrogar dos anys més. L’import pel qual surt a licitació és de 207.471,94 euros anuals i preveu continuar amb el sistema actual de contenidors de càrrega posterior, iglús per a la recollida selectiva i contenidors soterrats al centre.

En la mateixa sessió del consell de govern també s’ha aprovat modificar el contracte signat amb l’empresa gestora de la planta de transferència de residus del Ripollès. Això es fa amb la voluntat que aquesta infraestructura també aculli els residus provinents de Camprodon per centralitzar des d’allà el trasllat de les deixalles fins a les plantes que els processen. D’aquesta manera s’aconseguirà optimitzar els costos del transport fins als gestors autoritzats. La modificació no requereix incrementar el personal de la planta de transferència ni l’equipament inicialment previst per aquesta instal·lació.

L’inici del procés de licitació del servei de recollida i trasllat fins a la planta de transferència dels residus urbans de Camprodon arriba finalment gràcies a la signatura, el 16 de febrer, del nou conveni de delegació de competències entre l’ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del Ripollès. Tot plegat després que el setembre del 2016 el consistori camprodoní decidís denunciar el conveni de delegació de competències vigent des del 1998 i, aproximadament un any més tard, optés per tornar a delegar aquesta funció a la institució comarcal.

Compartiu-ho amb: