El consell comarcal impulsa l’adhesió dels municipis del Ripollès a la campanya ambiental Let’s clean up Europe

14 de març de 2018

D’acord amb el fet que el Ripollès és “una comarca enmig del medi natural”, el Consell Comarcal del Ripollès vol impulsar la proliferació, al nostre territori, d’activitats dins la campanya Let’s clean up Europe. Així ho ha exposat el conseller comarcal de Medi natural, Enric Gràcia, al darrer Consell d’alcaldes i alcaldesses del Ripollès.

El Let’s clean up Europe és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura. També persegueix promoure accions de sensibilització a través de la recollida, amb l’ajuda de voluntaris, d’aquests residus abocats il·legalment al medi. La propera edició d’aquest esdeveniment d’escala continental se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de maig i les activitats les organitzen els ajuntaments.

Gràcia ha posat en relleu el fet que, el 2017, a tot Europa es van dur a terme prop de 4.600 accions localitzades, 190 de les quals van ser a Catalunya. Però malgrat el fet que la proliferació de residus als espais naturals és una problemàtica que afecta molt el Ripollès, sobretot per l’alta freqüentació d’excursionistes, a la comarca només s’hi va desenvolupar una sola activitat d’aquesta campanya.

El conseller comarcal de Medi natural ha facilitat als alcaldes algunes orientacions sobre com organitzar i enfocar activitats del Let’s clean up Europe. També els ha ofert el suport de tècnics del consell comarcal per fer la inscripció al web corresponent de la Generalitat de Catalunya i fer difusió de les accions que duguin a terme.

 

El 2017, MENYS RESIDUS

També en l’àmbit mediambiental, el Consell d’alcaldes i alcaldesses va aprovar per unanimitat el dictamen previ a la ratificació de la modificació dels costos i rendiments dels serveis públics per al manteniment de l’abocador controlat Ripollès 3, del tractament de deixalles i de la recollida de residus sòlids municipals del 2017. Segons la memòria del servei elaborada per l’àrea de Territori i sostenibilitat del consell comarcal, el cost s’ha reduït aproximadament un 6 % respecte el 2016. A més, les xifres indiquen que el nombre global de tones de residus recollides ha disminuït un 0,52 %. Destaca que la proporció que representa la fracció del rebuig mostra una petita disminució en benefici de la recollida selectiva (envasos, vidre, paper/cartró i orgànica) que apunta una lleugera tendència a l’alça.

 

DSC_0292_baixa    Consell d'alcaldes 13 març

 

 

 

 

 

Compartiu-ho amb: