El consell comarcal augmenta un 27 % l’aportació en subvencions a entitats, associacions i escoles

24 de març de 2018

El Consell Comarcal del Ripollès accentua el compromís amb les entitats, associacions i escoles que fan comarca. Per això i per cooperar amb elles, al darrer ple ha aprovat augmentar l’aportació econòmica en matèria de subvencions destinades a projectes culturals, esportius, commemoracions, el foment dels esports de neu o la cooperació amb les escoles.

En aplicació de la legislació en matèria de subvencions i de transparència, el consell comarcal té tres grans blocs d’ajudes públiques: les ajudes de menjador i transport escolar, finançades pel Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès, que enguany tindran una dotació de 172.000 euros; les ajudes destinades a la cooperació amb els municipis de la comarca, que enguany sumen 20.000 euros; i les ajudes de concurrència competitiva, que sumen un total de 32.000 euros.

Precisament, les ajudes de concurrència competitiva, destinades a entitats, associacions i escoles s’han incrementat, aquest any 2018, un 27 %. De fet, l’augment és per partida doble. D’una banda, el pressupost d’enguany del Consell Comarcal del Ripollès ja preveia fer créixer aquesta dotació però, a més, el romanent de tresoreria ha permès aportar-hi encara 10.000 euros més.

El vicepresident Josep Coma, que és qui ha defensat aquest augment al ple, ha indicat que es tracta d’una “línia de subvencions de concurrència competitiva per a entitats, persones físiques o jurídiques o escoles, que es fa en el marc de la llei de transparència”. En aquest sentit, ha subratllat que “hi ha uns criteris de valoració que atorguen punts i tothom hi té les mateixes oportunitats”. Amb aquest ple s’han aprovat les bases reguladores d’aquestes subvencions i les sol·licituds es podran presentar tan bon punt se n’aprovi i publiqui la convocatòria, que es farà durant les properes setmanes.

Entrant en detall, Coma ha explicat els diversos programes i línies de subvenció. D’entrada, hi ha 6.500 euros per activitats culturals, festives o de caràcter social que es duguin a terme a diversos municipis de la comarca. “El que es persegueix amb aquestes ajudes és generar una certa cohesió comarcal i, per tant, no se subvenciona una activitat que es realitzi en un únic municipi”, ha explicat. De forma similar hi ha les subvencions per a activitats esportives. Preveu 6.500 euros destinats a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin en més d’un municipi.

Una altra línia és aquella orientada a l’edició de llibres, pel·lícules o documentals d’interès comarcal, amb 1.000 euros. Coma ha explicat que aquesta xifra s’ha reduït respecte l’any passat atès que no hi va haver cap sol·licitud. En l’àmbit de commemoracions i activitats extraordinàries s’hi destinen 4.000 euros per subvencionar entitats que celebren efemèrides inèdites com aniversaris o bé que els recau l’organització d’esdeveniments de caire supracomarcal.

D’altra banda, i en l’àmbit escolar, el Consell Comarcal del Ripollès també subvenciona amb 2.500 euros els projectes impulsats per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura sota el títol Ripollès, territori educador. El vicepresident ha explicat que busquen “implementar a les aules dels centres d’ensenyament del Ripollès els projectes Què en fem dels boscos?, relacionat amb la biomassa; Fer.cat i Empresa jove europea, per fomentar emprenedoria a les aules; i el projecte Renowa’t i Desendolla’t, que són per fomentar l’eficiència energètica entre l’alumnat de les escoles del Ripollès”. En aquest sentit, Coma ha detallat que enguany el projecte Ens mengem les valls, de promoció de consum de productes agroalimentaris locals, no es finança via subvenció sinó mitjançant un conveni a part amb l’associació Leader.

 

També en clau escolar, es destinaran 7.000 euros als centres educatius que promocionin l’aprenentatge de l’esquí, i 1.000 euros a les escoles rurals de la comarca perquè puguin cohesionar-se entre elles.

 

Finalment, el ple també va aprovar atorgar diverses subvencions nominatives per import de 3.500 euros a entitats comarcals per a dur a terme projectes de caire social, com ara l’adquisició de material per l’hospital comarcal i les residències per a la gent gran, així com per facilitar la integració de les persones sordes del Ripollès.

Compartiu-ho amb: