El consell comarcal fa una prova pilot innovadora per tractar els lixiviats de l’abocador R3 sense generar residus

10 d'abril de 2018

El Consell Comarcal del Ripollès ha trobat una possible solució pionera per reduir a una desena part els costos derivats del tractament dels residus líquids, els lixiviats, que emanen de l’abocador clausurat Ripollès-3. Uns costos que el 2017 van ascendir a 182.612 euros, després d’un augment important del volum dels lixiviats produïts per causes que no s’han pogut acabar de determinar. La solució consisteix en un procés de tractament per mitjà d’electrodesnitrificació. Després d’haver efectuat amb èxit assajos en un laboratori, actualment es duu a terme una prova pilot a l’estació depuradora d’aigües residuals de Ripoll, on es tracten fins a prop de 14 m3 de lixiviats cada dia.

Durant la visita, el president Joan Manso, ha recordat que el tractament dels lixiviats “representa un impacte sobre el cost de la gestió dels residus dels dinou municipis de la comarca”. Per aquest motiu, considera que “avui ens hem de felicitar per una feina del consell i, sobretot de la vicepresidència de Territori i tot el personal tècnic, d’anar buscant de forma continuada propostes de solució per aquest problema que té un impacte rellevant sobre el cost i el tractament de la gestió de residus”. De la seva banda, el vicepresident de Territori i Sostenibilitat, Eudald Picas, ha afegit que “és un èxit del consell comarcal poder donar un cop de mà a tots els municipis”.

 

Electrodesnitrificació prova pilot Electrodesnitrificació prova pilot visita 

 

 

 

 

 

 

La prova pilot s’acabarà aquesta setmana i es preveu tenir-ne els resultats definitius a final de mes. De totes formes, la conclusió preliminar fruit de les anàlisis fetes fins ara determinen que la tecnologia d’electrodesnitrificació permet eliminar satisfactòriament l’amoni dels lixiviats fins al nivell suficient per poder-los abocar a la depuradora.

 

  ENTRADA SORTIDA MÀXIM NORMATIVA
AMONI (mg) 444,72 46,50 60
CLORURS (mg) 831,30 2.038,40 2.500
PH 8,28 6,16 6-10
CONDUCTIVITAT ( μS/cm) 8.567,03 4.141,62 6.000
TEMPERATURA (ºC) 6,9 19,39 40

 

EL FUNCIONAMENT DE LA PLANTA

La planta per a la prova pilot d’electrodesnitrificació de lixiviats del Consell Comarcal del Ripollès es va instal·lar a la depuradora de Ripoll a principi de febrer de 2018 i va entrar en operació aproximadament al cap de mig mes. Es tracta d’un mòdul similar a una caseta d’obres. Allà hi ha el reactor electroquímic, el quadre de control de funcionament, el sistema de control remot i un sistema de post-tractament amb filtres, per eliminar el possible excés de clor.

Connectat a aquesta maquinària hi ha un dipòsit de 60 m3 on s’acumulen lixiviats provinents de la bassa de l’abocador Ripollès-3. Aquest líquid s’impulsa amb una bomba cap al reactor d’electrodesnitrificació. Per fer el procés, s’afegeix una solució de clorur sòdic per millorar la conductivitat dels lixiviats i, per tant, l’eliminació dels amonis. També s’hi afegeixen altres components per regular el PH o reduir les escumes derivades d’olis vegetals o silicones. Fruit d’aquest procés electroquímic, la planta allibera oxigen i nitrogen, dos gasos completament innocus i ja presents de forma habitual en l’ambient.

Electrodesnitrificació prova pilot esquema

 

Si la prova pilot s’acaba concloent amb èxit, la voluntat del Consell Comarcal del Ripollès és construir una planta definitiva de tractament de lixiviats per electrodesnitrificació. Segons els càlculs fets des de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, aquesta inversió s’hauria amortitzat en tan sols tres anys. Aquesta actuació es complementarà amb una inversió de 250.000 euros anunciada per l’Agència de residus de Catalunya consistent un sistema de mesura de qualitat dels lixiviats, canalitzacions i dipòsits de retenció i transvasament.

 

Compartiu-ho amb: