Declaració institucional de suport als càrrecs electes de la comarca del Ripollès arran dels actes a Molló del passat 8 de novembre de 2017

25 d'abril de 2018

Ateses les diligències prèvies 316/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll derivades de les diligències dels Mossos d’Esquadra 987683/2017, mitjançant les quals se citen a declarar com a investigats arran de fets ocorreguts a Molló el passat 8 de novembre de 2017, a la senyora Mariona Baraldés Cabarrocas, regidora de Campdevànol, al senyor Roger Bosch i Capdevila, regidor de Ripoll i conseller comarcal, a la il·lustríssima senyora Carme Freixa i Bosch, alcaldessa de l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, al senyor Santi Llagostera i Güell, regidor de Ripoll i conseller comarcal, i a la il·lustríssima senyora Núria Pérez i Desel, alcaldessa de l’Ajuntament de Pardines.

Atès que considerem que les accions pacífiques en defensa de drets fonamentals no han d’ésser enjudiciades.

Els consellers i conselleres sotasignants del Consell Comarcal del Ripollès,

 

EXPRESSEN

El ple suport als càrrecs electes de la comarca que el proper dia 26 d’abril de 2018 han de prestar declaració com a investigats en les diligències prèvies esmentades.

 

Ripoll, 24 d’abril de 2018.

 

 

Sr. Joan Albamonte i Ventayol, Sr. Sergi Albrich i Viñas, Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret, Sr. Roger Bosch i Capdevila, Sra. Dolors Cambras i Saqués, Sr. Jordi Caparrós i Marcé, Sr. Josep Coma i Guitart, Sra. Immaculada Constans i Ruiz, Sr. Joan Dordas i Riu, Sr. Josep Estragués i Bonada, Sr. Carlos Fernández i Amer, Sr. Enric Gràcia i Barba, Sr. Santiago Llagostera i Güell, Sr. Luis López i Lafuente, Sr. Joan Manso i Bosoms, Sr. Eudald Picas i Mitjavila, Sr. Miquel Rovira i Comas, Sra. Carme Serrano Fernández i Sr. Josep Tremps i Bosch.

Compartiu-ho amb: