El ple del Consell Comarcal del Ripollès dóna el vistiplau per unanimitat a la modificació del projecte FEDER

15 de maig de 2018

logo-feder-gencat

 

 

El Consell Comarcal del Ripollès ha treballat durant mesos en una revisió en clau conceptual del projecte de promoció turística comarcal L’experiència dels Pirineus més autèntics, algunes inversions del qual ja són una realitat. L’objectiu ha estat acabar d’afavorir que tots els ajuntaments se sentin còmodes amb el projecte per adherir-s’hi i donar lloc a una nova fórmula organitzativa més eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca, així com impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El president, Joan Manso, ha indicat que d’aquesta manera s’ha arribat a un “consens final després de mesos d’apreciacions i punts de vista diferenciats” i el tràmit previ al consell d’alcaldes. Amb el suport unànime del ple, tal com ha explica, es “ratifica la voluntat dels alcaldes” i s’ha reduït per fer-lo “adaptable a la realitat de la comarca”. Manso també s’ha compromès, com a president, a “vetllar per mantenir aquest consens”. Des de l’oposició, el conseller del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Albrich, ha explicitat que celebren “que s’hagi arribat a un acord dels dinou municipis en bloc”.

Sergi Albrich Roger Bosch Ple 15 maig 2018

El projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics consta d’un seguit d’inversions focalitzades en municipis concrets, que s’han adaptat a les demandes específiques dels ajuntaments, i d’una altra part comuna, en benefici del conjunt de la comarca. Les parts específiques queden tal com estaven previstes i és la comuna, que s’ha retocat perquè sigui satisfactòria tant per les corporacions locals com la comarcal. Prova de la bona acceptació d’aquesta modificació, aprovada darrerament en consell d’alcaldes, és que aproximadament la meitat dels ajuntaments del Ripollès ja n’han aprovat el conveni i properament la resta l‘aniran sotmetent a votació als plenaris corresponents. Entre totes les parts, el projecte finalment ascendeix a una xifra de 1.966.107,57 euros, 840.050,76 dels quals estan subvencionats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) administrat pel departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge.

El repartiment de costos de la part comuna del projecte entre els municipis es fa tenint en compte factors com el nombre d’habitants, les places hoteleres i el nombre d’establiments turístics. El pla preveu la creació de materials turístics divulgatius de la comarca, audiovisuals, senyalització de masies i elements del patrimoni natural, confecció de rutes, participació en tallers i sessions formatives, crear una estratègia de captació de grups i la comercialització de paquets turístics.

 

‘L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS’

El projecte L’experiència dels Pirineus més autèntics és un pla de promoció del turisme impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès que vol donar resposta a l’evolució i els canvis de tendència del sector associats al segle XXI. Sobretot, pensant en la difusió i comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. Això, partint de la idea que el Ripollès té el turisme com a sector econòmic primordial de futur com a alternativa natural a les crisis dels altres sectors, i atenent alhora la creació recent del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. La idea s’ha desenvolupat a partir de l’Estudi de Revisió Estratègica Turística del Ripollès, elaborat prèviament.

Concretament, les fites del pla són definir nous objectius per al turisme del Ripollès pel que fa a productes, públics i canals de comercialització; diferenciar-se respecte la resta d’oferta turística similar a partir d’elements de singularitat amb fort atractiu; crear una nova fórmula organitzativa més eficient i eficaç que unifiqui les iniciatives turístiques tant públiques com privades de la comarca; i impulsar noves formes de comercialització per focalitzar els esforços a l’obtenció de resultats a curt, mitjà i llarg termini.

El desenvolupament d’aquest pla amb horitzó al 2020 pivotarà sobre tres eixos: el romànic, la gastronomia i la natura. Aquesta última, englobant el turisme purament de natura, el turisme actiu relacionat amb els esports de muntanya (tresc, esquí, curses, etc.) i també l’ecoturisme. De fet, es constata que el Ripollès posseeix unes característiques geogràfiques, de biodiversitat i socials ideals per al desenvolupament d’un turisme de qualitat relacionat amb la natura i la cultura i un dels trets distintius és el fet que es troba a poc més d’una hora de Barcelona.

Compartiu-ho amb: