El consell comarcal crearà una comissió per avaluar la idoneïtat de l’oferta educativa postobligatòria del Ripollès

22 de juny de 2018

En una segona fase del procés de co-creació iniciat en el marc de l’Univers Jove, l’Oficina Jove del Ripollès ha obtingut més informació sobre la inquietud dels estudiants que ara han acabat quart d’ESO en relació a l’oferta de cicles formatius. Això ha estat per mitjà d’una estudi en el qual ha participat la totalitat de l’alumnat, cosa que representa uns 200 alumnes, aproximadament.

De l’estudi es desprèn que el 43 % dels joves no disposen de prou coneixement sobre l’oferta de formació professional per valorar si compleix les seves expectatives. El 29 % considera que, d’entre les opcions existents al Ripollès, hi troba a faltar alguns cicles formatius, per exemple, relacionats amb els esports, l’educació infantil, l’estètica, l’agrària i la sanitat. El 26 %, en canvi, considera que l’oferta de cicles formatius del Ripollès li és satisfactòria.

Davant l’opció de decantar-se per cursar formació professional, el 60 % dels estudiants de quart d’ESO del Ripollès s’hi mostren interessats, mentre que el 29 % ho descartaria. El 16 %, en canvi, no té una resposta clara. D’entre aquells que són favorables a cursar un cicle formatiu, destaca l’interès per la cuina, els esports, l’educació infantil, l’administració i finances o les formacions relacionades amb el món rural.

 

ANÀLISI MULTILATERAL

Amb l’objectiu d’avaluar l’oferta educativa postobligatòria de la comarca i per posar de manifest aquestes dades, el vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès, Josep Coma, i la consellera comarcal d’Ensenyament, Dolors Cambra, han convocat una reunió de treball en la qual han participat alcaldes i/o regidors dels municipis amb centres públics d’ensenyament secundari (Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i Ribes de Freser); els directors d’aquests centres, el director dels serveis territorials d’Ensenyament de Girona, Martí Fonalleras; tècnics del departament; i tècnics de l’Oficina jove del Ripollès, de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i del Servei educatiu del Ripollès.  

Aquest, de fet, ha estat un dels primers actes de Fonalleras com a director dels serveis territorials d’Ensenyament de Girona. Juntament amb el seu equip, han explicat que el Ripollès és la comarca gironina amb més oferta de cicles formatius de grau mitjà per habitant. Pel que fa a grau superior, és la segona, segons han indicat.

D’aquesta trobada, i vistes les dades obtingudes per l’Oficina jove del Ripollès, s’ha constatat la necessitat de complementar l’avaluació sobre l’acceptació que té l’oferta actual de formació professional que hi ha a la comarca, determinar si algunes formacions han quedat obsoletes davant les necessitats del territori i estudiar l’aplicabilitat que tindria implementar noves formacions a la comarca i si aquestes respondrien a les necessitats del teixit empresarial del Ripollès. Tot aquest treball es farà en el si d’una nova comissió tècnica que el consell comarcal crearà exclusivament amb aquesta finalitat. L’objectiu és que en un termini de quatre mesos es puguin presentar les conclusions i les línies de treball a executar.

Amb aquesta diagnosi i aquesta reunió de treball s’ha evidenciat un cop més la importància del treball en xarxa dels diversos agents del territori implicats amb les polítiques de Joventut, estratègia en la qual treballa el consell comarcal.

Compartiu-ho amb: