El Ripollès acull 307 activitats juvenils d’educació en el lleure aquest estiu

13 d'agost de 2018

 

El Consell Comarcal del Ripollès té, dins de les competències delegades per la Generalitat de Catalunya, el seguiment d’activitats d’educació en el lleure en el marc d’acampades juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies, i rutes. És per això que és obligatori notificar-les al consell comarcal. Pel que fa a aquesta temporada d’estiu, el consell ha rebut 307 notificacions d’activitats d’aquest àmbit. Es tracta d’una xifra molt similar a les dels darrers anys.

El seguiment que el Consell Comarcal del Ripollès fa d’aquestes activitats d’educació en el lleure implica fer inspeccions per comprovar que compleixen la normativa. Està especificada en el decret 267/2016 de la Generalitat de Catalunya sobre les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de divuit anys. Atesa la quantitat de notificacions rebudes i segons els barems establerts al contracte programa, aquest estiu el servei de Joventut del consell ha hagut de fer cinquanta comprovacions sobre el terreny i els informes corresponents, que es transmeten al govern i al responsable de l’activitat. Si amb les inspeccions es detecten incompliments de la normativa, es dóna als responsables de l’estada un termini de quinze dies per resoldre’ls. En tot cas, el consell comarcal no té capacitat sancionadora en aquesta matèria.

Les anomalies més rellevants tenen a veure amb els barems de les assegurances o el fet que no porten els originals de les targetes sanitàries dels participants. Pel que fa a les ràtios de monitors, no s’acostuma a trobar-hi incompliments. Tot i així, en general, les visites de comprovació acostumen a ser satisfactòries.

La procedència de la majoria dels grups és l’àrea metropolitana de Barcelona i estan organitzats per grans entitats. Per exemple, Minyons escoltes i guies de Catalunya o Esplais catalans.

Per contribuir a les bones pràctiques i a la seguretat de les estades de lleure juvenil, el servei comarcal de Joventut envia per iniciativa pròpia una guia de recomanacions específiques del Ripollès a totes les entitats i persones que han notificat una estada a la comarca. Inclou indicacions sobre la meteorologia, el clima i el relleu, així com informació institucional. Alhora, la informació de les estades es transmet als cossos i forces de seguretat de la comarca, cosa que permet alertar els visitants de previsions sobre riscos o situacions meteorològiques adverses.

Compartiu-ho amb: