El consell sol·licita subvencions per contractar 4 joves de Garantia juvenil i demana que els contractes siguin prorrogables

19 de setembre de 2018

Contribuint al a voluntat de fomentar l’ocupació entre els joves amb estudis superiors, ajudar-los a aconseguir les seves primeres experiències laborals i facilitar-los l’arrelament al territori, el Consell Comarcal del Ripollès aposta per contractar quatre joves dins del programa Garantia juvenil. És per això que ha decidit demanar quatre subvencions d’11.000 euros a la Generalitat de Catalunya per a aquesta finalitat. La iniciativa s’ha aprovat al ple ordinari d’aquest dimarts de forma unànime

Segons ha explicat el vicepresident Josep Coma, l’objectiu és, a més de formar els joves, aprofitar el seu talent per reforçar Secretaria i Serveis jurídics, Intervenció i Serveis econòmics, Ensenyament i també Joventut. En aquest sentit, es busquen perfils relacionats amb estudis d’Administració i Direcció d’empreses, Dret, estudis d’administratiu i també titulacions de l’àmbit socioeducatiu.

La contractació d’aquestes quatre persones està supeditada a l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la resolució corresponent a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació de joves en pràctiques.

 

MÉS DE 6 MESOS

Amb tot, segons ha explicat el vicepresident Josep Coma, el programa Garantia juvenil està concebut perquè, si després dels sis mesos de durada d’aquests contractes els joves s’han adaptat, han adquirit els coneixements i demostren validesa a la feina, puguin continuar-hi. No obstant això, posa de manifest que “malauradament molta gent que acaba fent les pràctiques aquí sap el dia que començarà i el dia que acabarà i que no podrà continuar” i que això és per la restricció imposada sobre les administracions en matèria de contractació. Coma discrepa amb aquest impediment que no permet prorrogar aquesta mena de contractes: “Hauríem de llançar un prec a les administracions superiors que fessin aquest canvi almenys en les administracions que econòmicament anem bé”.

De la seva banda, des de l’oposició, el portaveu  del grup comarcal d’ERC-AM Roger Bosch s’ha  mostrat d’acord amb aquesta petició de continuïtat. També ha proposat la possibilitat que la contractació d’aquests joves s’orienti a “donar suport als petits municipis de la comarca, molts cops faltats de serveis tècnics i de suport de personal”. En aquest sentit, Josep Coma ha explicat que la feina dels joves contractat darrerament ja ha anat enfocada així: “Treballen des de la casa però elaboren una memòria valorada per Setcases o un pla d’acció per l’energia sostenible de Planoles. Tot i que no es traslladin físicament en aquests ajuntaments, sí que acaben treballant pels municipis de la comarca, que és el que es fa en aquesta casa”.

 

EL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

Garantia juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels jove al mercat de treball. Està finançada per la Unió Europea a través del Ministeri d’ocupació i Seguretat social i el Servei d’ocupació de Catalunya. En el cas del Consell Comarcal del Ripollès, està coordinada per l’Oficina jove del Ripollès. El programa persegueix que els joves d’entre 18 i 29 anys puguin rebre una oferta de feina, ensenyament o formació després d’haver acabat els estudis o quedar-se desocupats.

La durada del contracte serà de sis mesos sense possibilitat de pròrroga amb un període de prova de quinze dies, i amb feina a jornada completa. La remuneració es correspondrà, com a mínim, al 60 % del salari fixat per als treballadors equivalents integrats la plantilla del Consell Comarcal del Ripollès. Les tasques a dur a terme correspondran amb l’àmbit professional del jove contractat i seran dins del marc de les funcions pròpies de l’àrea assignada dins l’ens.

Tots els interessats ja poden començar a adreçar-se a l’Oficina jove del Ripollès (carrer de les Vinyes, número 6, de Ripoll) per informar-se’n i presentar les candidatures a Garantia juvenil. També hi poden contactar per les vies habituals: el telèfon 972 70 07 17, per whatsApp o trucada telefònica al 625 434 767, per correu electrònic a garantiajuvenil@ripolles.cat i també a través del Facebook.

En al darrera convocatòria del programa de Garantia juvenil el Consell Comarcal del Ripollès va contractar tres joves amb titulació superior. Van treballar-hi des del desembre fins al maig passats i es van destinar als Serveis tècnics, al Gabinet de Presidència i Comunicació i a l’Agència de desenvolupament del Ripollès.

 

Ple consell comarcal del Ripollès 18 setembre 2018 Josep Coma

Ple consell comarcal del Ripollès 18 setembre 2018 Roger Bosch

 

 

 

 

 

 

Compartiu-ho amb: