Informació d’interès: per als ajuts de menjador o transport escolars caldrà que el beneficiari tingui un DNI o NIE vigent

27 de febrer de 2019

Atenent a les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, davant la necessitat d’adequar la concessió dels ajuts a la normativa actual i tal com ja s’ha establert a la majoria de comarques, el beneficiari dels ajuts de menjador o transport escolar de la comarca del Ripollès és l’alumne usuari del servei i no pas cap dels membres de la família. És per aquest motiu que, per poder accedir a l’ajut caldrà que, a l’hora de la petició, l’alumne disposi d’un DNI o NIE vigent. És per això que, des de la convocatòria 2019-2020 no s’accepten peticions on no figuri el seu número de document.

ℹ| Com obtenir o renovar el DNI o el NIE

Compartiu-ho amb: