Informació d’interès: pels ajuts de menjador o transport escolars caldrà que el beneficiari tingui un DNI o NIE vigent

Publicat el

Atenent a les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, davant la necessitat d’adequar la concessió dels ajuts a la normativa actual i tal com ja s’ha establert a la majoria de comarques, el beneficiari dels ajuts de menjador o transport escolar de la comarca del Ripollès és l’alumne usuari del servei i no pas cap dels membres de la família. És per aquest motiu que, per poder accedir a l’ajut caldrà que, a l’hora de la petició, l’alumne disposi d’un DNI o NIE vigent. Per tant, a partir de la convocatòria 2019-2020 no s’acceptaran peticions on no figuri el seu número de document.

L’obertura del procés de petició dels ajuts de menjador escolar pel curs 2019-2020 es preveu que sigui durant el maig vinent. Per això, des del Consell Comarcal del Ripollès es vol informar d’aquest requisit amb antelació a fi que tots els interessats n’estiguin al corrent i siguin a temps de fer els tràmits oportuns per obtenir o renovar els documents.

ℹ| Com obtenir o renovar el DNI o el NIE