El consell comarcal ofereix una nau de lloguer amb preferència per a empreses que creïn llocs de feina

4 d'abril de 2019

El Consell Comarcal del Ripollès vol seguir contribuint a l’activació econòmica dels nostres municipis i, especialment, en aquelles activitats que aportin nous llocs de feina. És per això que ha decidit treure en arrendament una nau industrial que té en propietat al polígon industrial de Niubó, a Campdevànol.

La nau consta d’una sola planta amb una superfície de 500 metres. És un espai net i diàfan, sense cap paret divisòria interior ni cap cambra. Aquest fet permet una àmplia versatilitat i ventall d’usos possibles. La finca és urbana i té accés a tots els serveis urbanístics, però l’arrendatari haurà de tramitar les altes d’aquells que necessiti per dur a terme l’activitat.

El plec de condicions preveu puntuar especialment aquells licitadors que creïn llocs de feina associats a l’activitat que es dugui a terme a la nau. Uns llocs de feina que caldrà mantenir com a mínim durant el 75 % de la vigència del contracte d’arrendament. En menor mesura les millores en el preu del lloguer o la despesa en reformes de l’immoble també puntuaran. La licitació es farà per via electrònica i les sol·licituds per participar-hi caldrà presentar-les mitjançant l’eina Sobre digital. El termini s’obrirà properament.

El preu d’arrendament mínim previst en els plecs de condicions és de 907,88 euros al mes, IVA no inclòs. Això representa 1,5 € per metre quadrat. El contracte preveu una durada de cinc anys. La nau s’ha utilitzat fins recentment com a base d’operacions del Consorci d’espais d’interès natural del Ripollès i també com a magatzem del Consell Comarcal del Ripollès.

Per més informació sobre la nau i el procés de licitació podeu contactar amb el Consell Comarcal del Ripollès, al telèfon 972 70 32 11.

Compartiu-ho amb: