Ja ha començat la temporada d’estades de lleure al Ripollès

30 d'abril de 2019

El Consell Comarcal del Ripollès té, dins de les competències delegades per la Generalitat de Catalunya, el seguiment d’activitats d’educació en el lleure en el marc d’acampades juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies, i rutes. És per això que és obligatori notificar-les a la Generalitat de Catalunya i, a continuació, adreçar al consell comarcal aquesta notificació juntament amb els permisos dels propietaris dels terrenys a través de l’enllaç corresponent del web ripolles.cat/gestions. Aquest tipus d’activitats tendeixen a començar per setmana santa. Tant és així que, a dia d’avui i des de l’1 de gener, ja s’han registrat 68 notificacions d’activitats.

El seguiment que el servei Joventut del Ripollès del consell comarcal fa d’aquestes activitats d’educació en el lleure implica fer inspeccions per comprovar que compleixen la normativa. Està especificada en el decret 267/2016 de la Generalitat de Catalunya sobre les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de divuit anys. La quantitat de comprovacions sobre el terreny la determinen uns barems establerts al contracte programa. L’any passat en van ser unes cinquanta. Els informes corresponents es transmeten al govern i al responsable de l’activitat. Si amb les inspeccions es detecten incompliments de la normativa, es dóna als responsables de l’estada un termini de quinze dies per resoldre’ls. En tot cas, el consell comarcal no té capacitat sancionadora en aquesta matèria.

Les anomalies més rellevants tenen a veure amb els barems de les assegurances o el fet que no porten els originals de les targetes sanitàries dels participants. Pel que fa a les ràtios de monitors, no s’acostuma a trobar-hi incompliments. Tot i així, en general, les visites de comprovació acostumen a ser satisfactòries.

 

LA SEGONA COMARCA GIRONINA EN NOMBRE D’ACTIVITATS

Durant la temporada passada, del 2018, el Ripollès va acollir 1.804 activitats de lleure amb menors de divuit anys. Aquesta xifra converteix la nostra comarca en una de les més actives en aquest àmbit a tot el país. Concretament, en el context de les comarques gironines, és la segona després de l’Alt Empordà. Pel que fa a participants, les activitats del Ripollès van implicar 89.766 persones, comptant-hi els monitors i directors.

Pel que fa a les activitats més habituals destaquen els casals de vacances, amb 643 i un total de 38.671 participants. Els segueixen les colònies pròpiament, amb 409 activitats i 21.431 participants.

La procedència de la majoria dels grups va ser l’àrea metropolitana de Barcelona i, com és habitual, estaven organitzats per grans entitats. Per exemple, Minyons escoltes i guies de Catalunya o Esplais catalans.

 

FOMENT DE LA SEGURETAT I LES BONES PRÀCTIQUES

Per contribuir a les bones pràctiques i a la seguretat de les estades de lleure juvenil, Joventut del Ripollès envia per iniciativa pròpia una guia de recomanacions específiques del Ripollès a totes les entitats i persones que han notificat una estada a la comarca. Inclou indicacions sobre la meteorologia, el clima i el relleu, així com informació institucional. Alhora, la informació de les estades es transmet als cossos i forces de seguretat de la comarca, cosa que permet alertar els visitants de previsions sobre riscos o situacions meteorològiques adverses. També amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya també posa a la disposició dels organitzadors i participants d’aquestes estades uns materials i un espai web sota el títol Anem preparats.

Compartiu-ho amb: