Últims dies per presentar la declaració de la renda a l’oficina de l’ATC ubicada al Consell Comarcal del Ripollès

20 de juny de 2019

Fins al dia 1 de juliol hi ha temps per presentar la declaració de la renda i, atès que el Consell Comarcal del Ripollès és un dels punts d’atenció ciutadana de l’Agència tributària de Catalunya (ATC), també s’hi pot tramitar aquest impost. Per fer-ho, però, cal demanar cita prèvia. És recomanable demanar-la a través del web de l’agència tributària espanyola per bé que també es pot fer a través del telèfon 91 553 00 71 de dilluns a divendres, des de les nou del matí fins a les set del vespre de divendres 28 de juny. En cas de dificultats, qui ho necessiti també pot acudir a l’oficina del consell comarcal amb el DNI.

Si bé l’Agència tributària catalana presta aquest servei, no s’hi poden tramitar tots els tipus de declaracions de la renda. Només s’admeten els casos següents:

· Declaracions amb rendiments de treball fins a 65.000 euros bruts

· Declaracions amb rendiments de capital mobiliari fins a 15.000 euros bruts

· Declaracions amb rendiments de capital immobiliari corresponents, com a màxim, a dos immobles llogats i/o dos contractes de lloguer

· Declaracions amb guanys i pèrdues patrimonials excepte casos amb transmissió de béns heretats

Totes les persones que tingui situacions fora d’aquestes casuístiques hauran de tramitar la declaració de la renda de forma autònoma via web o bé mitjançant un servei especialitzat, juntament amb aquelles que es trobin en les circumstàncies següents:

· Persones amb activitats econòmiques professionals o empresarials

· Persones amb deduccions aplicables a les unitats familiars formades per residents fiscals en estats membres de la Unió Europea o l’Espai econòmic europeu.

Per més informació sobre l’Impost sobre la renda de les persones físiques es pot consultar aquest web

Compartiu-ho amb: