El consell comarcal duplica el nivell de transparència i supera en 34 punts la mitjana nacional

4 de juliol de 2019

Vetllar per posar a l’abast dels ripollesos el màxim d’informació sobre l’activitat institucional és un dels imperatius del Consell Comarcal del Ripollès. És per això que els darrers anys ha esmerçat esforços extra en matèria de comunicació i transparència en el marc del compliment del dret a l’accés a la informació pública, especialment amb la creació de l’Oficina comarcal de suport de l’administració electrònica. A més d’impulsar la transparència en el si del Consell Comarcal del Ripollès, aquest servei també presta suport amb la mateixa finalitat als ajuntaments i altres ens públics comarcals, els dóna suport tècnic, assessorament i acompanyament en el procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica. Una altra de les funcions de l’oficina és analitzar el grau d’implementació de les eines de tramitació electròniques.

Un dels èxits d’aquest servei ha estat l’escalada fins al 84 % del percentatge d’acompliment dels ítems de transparència. És rellevant contrastar aquesta dada amb la mitjana de tots els consells comarcals, que és del 50 % i, per tant, se situa 34 punts per sobre. La distància segueix sent notable comparada amb la mitjana de totes les institucions públiques del país, que és del 51 %. En el moment de l’entrada en funcionament de l’oficina, a l’abril del 2018, el percentatge d’acompliment dels ítems de transparència del Consell Comarcal del Ripollès era del 42 %.

 

PLA D’IMPULS ALS AJUNTAMENTS

Els primers mesos d’aquest any, l’Oficina comarcal de suport de l’administració electrònica també ha desplegat un Pla d’impuls dels portals de transparència obert a tots els ajuntaments, amb el suport del consorci Administració oberta de Catalunya (AOC). Justament aquest organisme ha valorat aquest pla com una bona pràctica atès que es tracta d’una iniciativa comarcal gratuïta i inèdita al país.

En aquest pla s’hi han adherit sis municipis: Llanars, Molló, Pardines, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses i Vallfogona de Ripollès. S’ha estructurat en dues fases, una de pilot en què ha participat l’ajuntament de Pardines, i una fase d’execució per a la resta de municipis participants. Per acabar, s’han analitzat els resultats per fer-ne un balanç i propostes de millora. Tot plegat ha durat aproximadament tres mesos.

 

Mapa pla impuls transparència Ripollès Pardines

 

Després d’executar el pla, tots els ajuntaments han registrat un augment substancial en l’acompliment dels ítems de transparència. El més rellevant és el de Ribes de Freser, que ha sumat 36 punts percentuals i ha arribat al 82,19 % d’acompliment. Amb tot, l’ajuntament que lidera la classificació és Sant Joan de les Abadesses, amb un 86,9 %, per bé que partia d’una posició superior a la mitjana d’aquests consistoris.

 

 

2018

2019 Diferència

Llanars

34,51% 

60,84 %

26,33

Molló

65,28 %

76,55 %

11,27

Pardines

52,74 %

64,38 %

11,64

Ribes de Freser

45,77 % 82,19 %

36,42

Sant Joan de les Abadesses

53,19 % 86,90 %

33,71

Vallfogona de Ripollès

32,39 %

62,94 %

30,55

 

Pel que fa a l’avaluació de la implementació del Pla d’impuls de la transparència als ajuntaments, s’ha conclòs que hi havia ítems comuns a tots els ajuntaments amb què no es complia. Per exemple, dels àmbits de gestió documental i patrimoni. Pel que fa a la participació ciutadana, s’ha detectat cert desconeixement sobre quins ítems s’hi podien recollir. L’Oficina comarcal de suport de l’administració electrònica també ha constatat que els ajuntaments del Ripollès, com que tenen menys recursos humans, tenen més dificultats per fornir de continguts els portals de transparència respectius. També conclou que el progrés del percentatge d’acompliment ha estat molt ràpid atès que els ajuntaments ja disposaven de bona part de la informació i tan sols faltava publicar-la.

Compartiu-ho amb: