El consell comarcal aprova el nou cartipàs

25 de juliol de 2019

Amb la voluntat de reprendre el més aviat possible l’activitat després del període en funcions, el Consell Comarcal del Ripollès ha celebrat un ple extraordinari per aprovar el cartipàs. El president, Joaquim Colomer, ha presentat una estructura organitzativa “amb petites modificacions”, esperant que “aquesta distribució sigui el màxim d’encertada i apropiada” tot respectant els criteris legals de paritat entre homes i dones i representativitat territorial.

Per tot plegat, el govern s’estructura en cinc àrees. Joaquim Colomer (Junts) passa a coordinar la de Presidència i Hisenda. Les altres quatre àrees corresponen a quatre vicepresidències. La primera és per Enric Pérez (CP), que coordinarà l’àrea de Cooperació Municipal i Serveis a les Persones. La vicepresidència segona l’ocupa Mònica Santjaume (Junts) tot encapçalant l’àrea d’Ensenyament, Cultura i Joventut. La tercera recau en Ramon Roqué (UPMcat), amb la coordinació de Desenvolupament comarcal. Dolors Cambras (Junts) és la vicepresidenta quarta, encapçalant l’àrea de Territori i Sostenibilitat.

 

Enric Pérez Mònica Santjaume Ramon Roqué Dolors Cambras

  

Dins d’aquestes cinc àrees es desgranen totes les conselleries:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

· Joaquim Colomer: Presidència

· Josep Maria Creixans: Hisenda

 

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERVEIS A LES PERSONES

· Enric Pérez: Cooperació municipal

· Dolors Costa: Serveis a les persones

 

ENSENYAMENT, CULTURA I JOVENTUT

· Mònica Santjaume: Ensenyament i Joventut

· Josep Estragués: Cultura i Esports

 

DESENVOLUPAMENT COMARCAL

· Ramon Roqué: Promoció econòmica

· Xavier Guitart: Turisme

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

· Dolors Cambras: Sanejament, Planificació territorial i Transports

· Imma Constans: Medi ambient

 

La proposta ha obtingut el vot favorable de la majoria que conforma el govern, per bé que els grups d’AMUNT i ERC-AM s’han abstingut. El conseller Roger Bosch, d’aquesta segona formació, a més d’excusar els quatre consellers que no han pogut assistir al ple, ha explicat que el sentit del seu vot respon a no haver tingut “temps suficient de reacció”. El president, a més de respondre que la sessió s’ha convocat amb temps i forma, ha informat que hi ha molts afers que durant aquest període electoral amb el govern en funcions “han quedat penjats”. És per això que creu que aprovar de seguida el cartipàs “és una bona manera que la comarca no se’n ressenti i que puguem seguir treballant”.

En aquest plenari també s’ha aprovat la constitució del Consell de govern, format pel president i els vicepresidents. Atès que en aquest òrgan legalment només pot tenir-hi veu i vot com a màxim una tercera part del total de consellers de la corporació i per facilitar la participació de tot el govern en la presa de decisions, s’ha creat una Comissió de coordinació del consell de govern. Aquest òrgan l’integren tots els consellers de la majoria.

 

5.000 EUROS MENYS EN RETRIBUCIONS

El ple del cartipàs també ha servit per fixar les retribucions dels càrrecs electes. En conjunt, les remuneracions disminueixen 5.046,91 euros respecte les del darrer mandat. Pel que fa al salari del president, que tindrà una dedicació del 85 %, se situa en 45.282,39 euros anuals bruts, una xifra uns 12.000 euros inferior a la suma del salari del president i el vicepresident del mandat anterior. I és que en el mandat actual els vicepresidents no tenen percentatge de dedicació i, per tant, no percebran salari.

Des del grup d’ERC-AM, Roger Bosch ha qüestionant que s’augmentin les indemnitzacions per als consellers comarcals. En relació al salari del president, Àlex Medrano, d’Amunt, ha rebutjat “que hi hagi unes quanties tan elevades”, que considera “que allunya molt les persones treballadores de la comarca”. En resposta, el president l’ha emplaçat a contraposar el seu sou amb la remuneració de regidors d’Amunt a diversos ajuntaments.

En aquesta sessió també s’ha acordat anticipar una hora la celebració dels propers plens ordinaris. L’objectiu, segons Joaquim Colomer, és avançar cap a la conciliació amb la vida familiar. D’aquesta manera, els plenaris es duran a terme el tercer dimarts dels mesos imparells a les set del vespre.

Compartiu-ho amb: